Bekijk een diashow van de foto’s in de huidige weergavemap (0 Weergavemap).

Optie Beschrijving
Starten Start de diashow.
Beeldtype Kies het type beeld dat wordt weergegeven via Foto’s en films, Alleen foto’s en Alleen films of selecteer Op score om alleen foto’s met geselecteerde scores te bekijken (markeer scores en druk op 2 om te selecteren of deselecteren).
Beeldinterval Kies hoe lang elke foto zal worden weergegeven.

Markeer Starten en druk op J om de diashow te starten. De volgende bewerkingen kunnen tijdens de show worden uitgevoerd:

  • Achteruit overslaan/vooruit overslaan: Druk op 4 om naar het vorige beeld terug te keren, op 2 om naar het volgende beeld te springen.
  • Bekijk extra foto-informatie: Druk op 1 of 3 om de weergegeven foto-informatie te wijzigen of te verbergen (alleen foto’s).
  • Pauzeren: Druk op J om de diashow te pauzeren. Markeer Herstarten en druk op J om opnieuw te starten.
  • Pas volume aan: Druk op X tijdens filmweergave om het volume te verhogen, op W (Q) om te verlagen.
  • Terug naar weergavemenu: Druk op G om de diashow te beëindigen en ga terug naar het weergavemenu.
  • Terug naar weergavestand: Druk op K om de diashow te beëindigen en ga terug naar de weergavestand.
  • Terug naar opnamestand: Druk de ontspanknop half in om naar de opnamestand terug te keren.

Er wordt een venster getoond zodra de show eindigt. Selecteer Herstarten om opnieuw te starten of Afsluiten om naar het weergavemenu terug te keren.