Kies of de foto die onmiddellijk wordt weergegeven nadat een serie opnamen is gemaakt in continue ontspanstand, de eerste of de laatste opname in de serie is. Deze optie treedt alleen in werking wanneer Controlebeeld (0 Controlebeeld) uit is.

  Meest recente opname (serieopname)

  Wordt weergegeven als Eerste beeld in serieopname is geselecteerd Wordt weergegeven als Laatste beeld in serieopname is geselecteerd