Geef foto’s een score of markeer ze voor later wissen. Druk op 4 of 2 om foto’s te markeren en druk op 1 of 3 om een score van nul tot vijf sterren te kiezen, of selecteer d om de foto als kandidaat voor later wissen te markeren (houd de X-knop ingedrukt om de gemarkeerde foto in volledig scherm te bekijken). Druk op J om af te sluiten zodra de bewerking is voltooid.