Ștergeți mai multe imagini. Pentru mai multe informații, consultați „Ștergerea mai multor imagini” ( Ștergerea mai multor imagini ).

Opțiune

Descriere

Q

[ Imagini selectate ]

Ștergeți fotografiile selectate.

d

[ Candidați pentru ștergere ]

Ștergeți fotografiile evaluate d (candidate pentru ștergere).

i

[ Imagini realizate la date selectate ]

Ștergeți toate fotografiile făcute la datele selectate.

R

[ Toate pozele ]

Ștergeți toate imaginile din folderul selectat curent pentru [ Dosar redare ] din meniul de redare.

  • Dacă sunt introduse două carduri de memorie, puteți selecta cardul de pe care vor fi șterse fotografiile.