Când este selectat [ ON ], imaginile „înalte” (orientare spre portret) vor fi rotite automat pentru afișare în timpul redării.

Atenție: Rotiți în sus

Imaginile nu sunt rotite automat în timpul examinării imaginii, chiar dacă este selectat [ PORNIT ] pentru [ Rotire înalt ].