Alegeți dacă imaginile sunt afișate automat imediat după fotografiere.

Opțiune

Descriere

[ Activat ]

Imaginile apar pe afișajul selectat curent (monitor sau vizor) pe măsură ce sunt realizate.

  • Când este selectat [ Prioritizare vizor ] pentru modul monitor, cea mai recentă imagine va fi afișată pe monitor atunci când vă luați privirea din vizor.

[ Pornit (numai pentru monitor) ]

Imaginile sunt afișate după fotografiere numai atunci când monitorul este folosit pentru a încadra fotografii. Imaginile nu sunt afișate în vizor când este selectat [ Numai vizor ] pentru modul monitor.

[ Dezactivat ]

Imaginile pot fi vizualizate doar apăsând butonul K