Izbrišite več slik. Za več informacij glejte »Brisanje več slik« ( Brisanje več slik ).

Možnost

Opis

Q

[ Izbrane slike ]

Izbriši izbrane slike.

d

[ Kandidati za izbris ]

Brisanje slik z oceno d (kandidat za izbris).

i

[ Slike posnete na izbrane datume ]

Izbriši vse slike, posnete na izbrane datume.

R

[ Vse slike ]

Izbrišite vse slike v mapi, ki je trenutno izbrana za [ Playback folder ] v meniju za predvajanje.

  • Če sta vstavljeni dve pomnilniški kartici, lahko izberete kartico, s katere bodo slike izbrisane.