Ko je izbran [ ON ], bodo »visoke« (portretne) slike samodejno obrnjene za prikaz med predvajanjem.

Pozor: Zasukajte navzgor

Slike se med pregledovanjem slik ne obrnejo samodejno, tudi če je [ ON ] izbrano za [ Rotate tall ].