Izberite, ali naj se slike samodejno prikažejo takoj po fotografiranju.

Možnost

Opis

[ Vklopljeno ]

Slike se prikažejo na trenutno izbranem zaslonu (monitor ali iskalo), ko so posnete.

  • Ko je za način monitorja izbran [ Prioritize viewfinder ], bo na monitorju prikazana zadnja slika, ko umaknete oko z iskala.

[ Vklopljeno (samo monitor) ]

Slike so po fotografiranju prikazane le, če se za kadriranje posnetkov uporablja monitor. Slike niso prikazane v iskalu, če je za način monitorja izbran [ Viewfinder only ].

[ Izključeno ]

Slike si lahko ogledate samo s pritiskom na gumb K