Ko sta vstavljeni dve pomnilniški kartici, kopirajte slike z ene pomnilniške kartice na drugo.

Možnost

Opis

[ Izberi vir ]

Izberite kartico, s katere bodo slike kopirane.

[ Izberi sliko(e) ]

Izberite slike, ki jih želite kopirati.

[ Izberi ciljno mapo ]

Izberite ciljno mapo na preostali kartici (kartica ni izbrana za [ Izberi vir ]).

[ Kopirati sliko(e)? ]

Kopirajte slike.

Kopiranje slik

 1. Izberite [ Izberi vir ].

  Označite [ Izberi vir ] in pritisnite 2 da se prikaže pogovorno okno [Izberi vir].

 2. Izberite kartico, ki vsebuje slike, ki jih želite kopirati.

  Označite režo za kartico, ki vsebuje slike, ki jih želite kopirati, in pritisnite J da izberete označeno režo in se vrnete v meni [ Kopiraj slike(e) ].

 3. Izberite [ Izberi sliko(e) ].

  Označite [ Izberi sliko(e) ] in pritisnite 2 za ogled prikaza [ Izberi sliko(e) ].

 4. Izberite izvorno mapo.
  • Označite mapo s slikami, ki jih želite kopirati, in pritisnite 2 da se prikaže meni [ Privzeto izbrane slike ].

  • Če želite kopirati vse slike s kartice v izbrano režo, označite [ Vse slike v reži ], pritisnite J in nadaljujte s korakom 10.

 5. Naredite začetno izbiro.

  Izberite slike, ki bodo privzeto izbrane.

  Možnost

  Opis

  [ Počisti vse ]

  Nobena slika v izbrani mapi ne bo privzeto izbrana.

  • To možnost izberite, če želite izbrati posamezne slike.

  [ Izberi vse slike ]

  Vse slike v izbrani mapi bodo privzeto izbrane.

  • To možnost izberite, če želite kopirati vse ali večino slik v mapi.

  [ Izberi zaščitene slike ]

  Privzeto bodo izbrane samo zaščitene slike v mapi.

 6. Izberite dodatne slike.
  • Označite slike in pritisnite W ( Q ), da izberete; izbrane slike so označene s kljukico ( ). Če želite odstraniti ček () in prekličite izbiro trenutne slike, ponovno pritisnite W ( Q ).

  • Če si želite označeno sliko ogledati na celotnem zaslonu, pritisnite in držite gumb X

  • Po potrditvi, da imajo vse slike, ki jih želite kopirati označite, pritisnite J da se vrnete v meni [ Kopiraj slike(e) ].

 7. Izberite [ Izberi ciljno mapo ].

  Označite [ Izberi ciljno mapo ] in pritisnite 2 za prikaz možnosti [ Izberi ciljno mapo ].

 8. Izberite ciljno mapo.

  Označite eno od naslednjih možnosti in pritisnite 2 .

  Možnost

  Opis

  [ Izberi mapo po številki ]

  Vnesite številko ciljne mape ( Izberite mapo po številki ). Če mapa z izbrano številko še ne obstaja, bo ustvarjena nova mapa.

  [ Izberi mapo s seznama ]

  Na seznamu obstoječih map izberite ciljno mapo.

 9. Izberite mapo.

  Ko vnesete številko mape ali označite ime mape, pritisnite J da izberete mapo in se vrnete v meni [ Kopiraj slike(e) ].

 10. Izberite [ Kopirati sliko(e)? ].

  Označite [ Kopirati sliko(e)? ] in pritisnite J da se prikaže potrditveno pogovorno okno.

 11. Izberite [ Da ].
  • Kamera bo prikazala sporočilo »[ Copy? ]« skupaj s številom slik, ki bodo kopirane.

  • Označite [ Yes ] in pritisnite J da kopirate izbrane slike.

  • Ko je kopiranje končano, znova pritisnite J

Pozor: Kopiranje slik
 • Slike ne bodo kopirane, če na ciljni kartici ni dovolj prostora.

 • Če ciljna mapa vsebuje datoteko z istim imenom kot ena od slik, ki jih je treba kopirati, se prikaže potrditveno pogovorno okno. Izberite [ Zamenjaj obstoječo sliko ] ali [ Zamenjaj vse ], da zamenjate obstoječo datoteko ali datoteke. Zaščitene datoteke v ciljni mapi ne bodo zamenjane. Izberite [ Preskoči ], če želite nadaljevati brez zamenjave obstoječih datotek. Izberite [ Prekliči ] za izhod brez kopiranja nadaljnjih slik.

 • Ocene in zaščita so kopirane s slikami.

 • Da preprečite izgubo energije med kopiranjem, se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena, ali pa pred kopiranjem videoposnetkov priključite priloženi napajalnik za polnjenje ali izbirni napajalnik in napajalni priključek.