Pielāgojiet tālāk norādītos ISO jutības iestatījumus lietošanai filmēšanas laikā.

Opcija

Apraksts

[ Maksimālā jutība ]

  • Izvēlieties automātiskās ISO jutības kontroles augšējo robežu no vērtībām no ISO 200 līdz Hi 5.

  • Atlasītā vērtība kalpo kā ISO jutības augšējā robeža režīmos P , S un A un, ja [ Ieslēgts ] ir atlasīts [ Auto ISO kontrole (režīms M) ] režīmā M.

[ Automātiskā ISO vadība (režīms M) ]

  • [ Ieslēgts ]: iespējojiet automātisko ISO jutības vadību režīmā M .

  • [ Izslēgts ]: atspējojiet automātisko ISO jutības vadību režīmā M un tā vietā izmantojiet vērtību, kas atlasīta [ ISO jutība (režīms M) ].

  • Neatkarīgi no atlasītās opcijas automātiskā ISO jutības kontrole tiek izmantota citos režīmos, nevis M .

[ ISO jutība (režīms M) ]

Izvēlieties ISO jutību režīmam M no vērtībām no ISO 100 līdz Hi 5.

Automātiskā ISO jutības kontrole
  • “Troksnis” (nejauši izvietoti spilgti pikseļi, migla vai līnijas) var palielināties pie augsta ISO jutības.

  • Augstas ISO jutības gadījumā kamerai var rasties grūtības ar fokusēšanu.

  • Iepriekš minēto var novērst, izvēloties zemāku vērtību [ ISO jutības iestatījumi ] > [ Maksimālā jutība ].