Ieslēdziet vai izslēdziet ārējos mikrofonus vai iebūvēto filmas mikrofonu vai pielāgojiet mikrofona jutību.

Opcija

Apraksts

[ Automātiski ]

Mikrofona jutība tiek regulēta automātiski.

[ Rokasgrāmata ]

Pielāgojiet mikrofona jutību manuāli. Izvēlieties kādu no vērtībām no [ 1 ] līdz [ 20 ]. Jo augstāka vērtība, jo augstāka jutība; jo zemāka vērtība, jo zemāka jutība.

[ Mikrofons izslēgts ]

Izslēdziet skaņas ierakstīšanu.

Mēmās filmas

Filmas, kas ierakstītas ar [ Mikrofons izslēgts ], kas atlasītas opcijai [ Mikrofona jutība ], ir apzīmētas ar 2 ikonu.