Alegeți rata de avans a cadrelor pentru Modurile Ch (continuu de mare viteză) și Cl (continuu cu viteză scăzută) și în timpul fotografierii în rafală în modul Q .

Opțiune

Descriere

[ Viteză mare continuă ]

Setați rata de avans a cadrelor pentru viteză mare continuă (

Ch
) la valori între [ 14 fps ] și [ 10 fps ].

[ Continuu cu viteză mică ]

Setați rata de avans a cadrelor pentru viteză redusă continuă (

Cl
) la valori între [ 10 fps ] și [ 1 fps ].

[ Declanșare silențioasă a obturatorului ]

Setați rata de avansare a cadrelor pentru fotografierea în rafală în modul Q la valori între [ 5 fps ] și [ 1 fps ]. Pentru a face o singură fotografie la fiecare apăsare a butonului de declanșare, selectați [ Un singur cadru ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film