Setările personalizate sunt stocate într-una din cele patru bănci (băncile „A” până la „D”). Modificările setărilor dintr-o bancă nu au niciun efect asupra celorlalte.

Pentru a stoca o anumită combinație de setări utilizate frecvent, selectați una dintre cele patru bănci folosind [ Bancă Setări personalizate ] și ajustați setările după cum doriți.

Redenumirea setărilor personalizate bănci

O legendă descriptivă poate fi adăugată la numele băncii („A”, „B”, „C” sau „D”) prin evidențierea băncii și apăsând 2 . Subtitrările pot avea până la 20 de caractere.

Setări personalizate Bănci

Afișajele de informații și panoul de control superior arată banca curentă de setări personalizate ca O urmată de numele băncii („A”, „B”, „C” sau „D”).

Restabilirea setărilor implicite

Puteți restabili setările implicite pentru o bancă de Setări personalizate selectată. Pentru a face acest lucru, evidențiați banca și apăsați O ( Q ); va fi afișat un dialog de confirmare. Evidențiați [ Da ] și apăsați J pentru a restabili setările implicite pentru banca selectată.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film