Activați sau dezactivați obturatorul electronic pentru perdeaua frontală. Activarea obturatorului electronic pentru perdeaua frontală ajută la reducerea neclarității cauzate de mișcarea camerei. Obturatorul electronic cu perdeaua frontală este disponibil în modurile de declanșare Q și Mup .

Opțiune

Descriere

[ Activați ]

Activați obturatorul electronic pentru perdeaua frontală.

[ Dezactivare ]

Utilizați obturatorul mecanic.

Obturatorul electronic cu perdea frontală
  • Imaginile realizate cu lentile de alte tipuri decât G, E sau D pot conține „zgomot”, cum ar fi linii sau ceață. Selectați [ Dezactivare ] dacă observați că este cazul.

  • Indiferent de opțiunea selectată, camera utilizează declanșatorul mecanic în alte moduri de declanșare decât Q și

    Mup
    .

  • Cea mai rapidă viteză a obturatorului și sensibilitatea ISO maximă disponibile cu obturatorul electronic cu perdea frontală sunt 1 / 2000 s și, respectiv, ISO 102400.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film