Снимките се записват с помощта на имена на файлове, състоящи се от “DSC_”, последвано от четирицифрен номер и трибуквено разширение. [ Именуване на файл ] се използва за избор на три букви, които да заменят частта „ DSC “ от името на файла. За информация относно въвеждането на текст вижте „Въвеждане на текст“ ( Въвеждане на текст ).

Имена на файлове
 • Имената на файловете са във формата „DSC_nnnn.xxx“. nnnn е число от 0001 до 9999. xxx е едно от следните разширения, присвоени според избраните опции за качество на изображението и тип файл:

  • NEF : NEF ( RAW ) снимки

  • JPG: JPEG (фини, нормални или основни) снимки

  • MOV: MOV филми

  • MP4: MP4 филми

  • NDF: Референтни данни за отстраняване на прах

 • Изображенията, създадени с [ Adobe RGB ], избрани за [ Цветно пространство ], имат имена на файлове във формата „_DSCnnnn.xxx“.

 • Във всяка двойка снимки, записани с настройки за качество на изображението NEF ( RAW )+ JPEG , NEF и JPEG изображенията имат едни и същи имена на файлове, но различни разширения.