Изберете опции за обработка на изображения („Управление на картината“) за нови снимки според сцената или вашето творческо намерение. За повече информация вижте „Обработка на изображения (контроли на картината)“ ( Обработка на изображения (контроли на картина) ).