Изберете опции за обработка на изображения (“ Picture Control ”) за нови снимки според сцената или вашето творческо намерение. За повече информация вижте „Обработка на изображения (контроли за картина)“ ( Обработка на изображения (контроли за картина) ).