Προσθέστε πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων σε νέες φωτογραφίες καθώς λαμβάνονται. Οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να προβληθούν στην καρτέλα NX Studio [ Πληροφορίες ].

Εισαγάγετε τα ονόματα του φωτογράφου (μέγιστο 36 χαρακτήρες) και του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων (μέγιστο 54 χαρακτήρες). Επισημάνετε [ Καλλιτέχνης ] ή [ Πνευματικά δικαιώματα ] και πατήστε 2 για να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου εισαγωγής κειμένου. Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου" ( Εισαγωγή κειμένου ).

Για να επισυνάψετε πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων σε επόμενες φωτογραφίες, επισημάνετε [ Επισύναψη πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων ], πατήστε 2 και επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται μια επιλογή ( M ) στο διπλανό πλαίσιο ελέγχου. Πατήστε J για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να βγείτε. πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων θα επισυναφθούν σε όλες τις επόμενες φωτογραφίες.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων
  • Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ονομάτων του καλλιτέχνη ή του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει επιλεγεί το [ Επισύναψη πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων ] πριν δανείσετε ή μεταφέρετε την κάμερα σε άλλο άτομο. Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι τα πεδία καλλιτέχνη και πνευματικών δικαιωμάτων είναι κενά.

  • Nikon δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή διαφωνίες που προκύπτουν από τη χρήση της επιλογής [ Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων ].

Πληροφορίες φωτογραφίας

Οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων περιλαμβάνονται στα δεδομένα λήψης που εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών φωτογραφίας.