Μειώστε τον «θόρυβο» (φωτεινά σημεία ή ομίχλη) σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ενεργοποίηση ]

Μειώστε το θόρυβο σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με ταχύτητες κλείστρου μικρότερες από 1 δευτερόλεπτο.

[ Απενεργοποίηση ]

Η μείωση θορύβου μακράς έκθεσης είναι απενεργοποιημένη.

  • Η μείωση θορύβου μακράς έκθεσης εκτελείται μετά τη λήψη της φωτογραφίας. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, η ένδειξη " l m " θα αναβοσβήσει στον πίνακα ελέγχου και στο σκόπευτρο. Δεν είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η οθόνη. Ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία των φωτογραφιών μετά τη λήψη διπλασιάζεται περίπου.

Μείωση θορύβου μακράς έκθεσης

Εάν η κάμερα απενεργοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η επεξεργασία, η εικόνα θα αποθηκευτεί αλλά δεν θα εκτελεστεί μείωση θορύβου.