Αλλάξτε τις ζώνες ώρας και ρυθμίστε το ρολόι της κάμερας. Συνιστούμε να ρυθμίζετε τακτικά το ρολόι της κάμερας.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Ζώνη ώρας ]

Επιλέξτε μια ζώνη ώρας. Το [ Date and time ] ρυθμίζεται αυτόματα στην ώρα στη νέα ζώνη ώρας.

[ Ημερομηνία και ώρα ]

Ρυθμίστε το ρολόι της κάμερας στην ώρα στην επιλεγμένη [ Ζώνη ώρας ].

[ Μορφή ημερομηνίας ]

Επιλέξτε τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται η ημέρα, ο μήνας και το έτος.

[ Θερινή ώρα ]

Επιλέξτε [ On ] για να ενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα, [ Off ] για να την απενεργοποιήσετε. Επιλέγοντας [ On ] προχωρά αυτόματα το ρολόι μία ώρα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [ Off ].

Εάν γίνει επαναφορά του ρολογιού, ένα εικονίδιο B θα αναβοσβήσει στον πίνακα ελέγχου και μια ένδειξη t που αναβοσβήνει θα εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών.