Kamerahus

1

Tillbehörssko (för extra blixtenhet)

2

Frigöringslägesratt ( Releaselägesratten )

3

Frigöringslägesrattens låsning ( Välja ett frigöringsläge )

4

Frigöring av lägesväljaren ( med lägesväljaren)

5

Ögla för kamerarem ( Fästa remmen )

6

Lägesratt ( Lägesratten)

7

Filminspelningsknapp ( Spela in filmer ( b -läge) )

8

S ( Q ) knapp ( S ( Q ) - knappen )

9

Underkommandoratt

10

Strömbrytare ( Strömbrytaren )

11

Avtryckare ( Ta bilder ( b -läge) )

12

E knapp ( E knappen )

13

E (brännplansmärke)

14

Huvudkommandoratt

15

Kontrollpanelen ( Kontrollpanelen , Kontrollpanelen )

1

Självutlösarlampa

2

Stereomikrofon ( Spela in filmer ( b -läge) )

3

c ( Y ) knapp ( N ( Y ) knappen )

4

BKT- knapp ( BKT-knappen)

5

Ljudkontaktlock

6

Kåpa för tillbehörsuttag

7

Skal för USB och HDMI kontakter

8

Lens frigöringsknapp ( Ta loss linser )

9

AF-lägesknapp ( AF-lägesknappen)

10

Fokuslägesväljare ( Fokuslägesväljaren )

11

Linsmonteringsmärke ( Fästa ett objektiv)

12

Spegel ( rengöring )

13

Mätarkopplingsspak

14

Kåpa för strömkontakt ( Ansluta en strömkontakt och nätadapter)

15

Kontakt för externa mikrofoner ( Andra kompatibla tillbehör)

16

Hörlurskontakt

17

Tillbehörsterminal ( Andra kompatibla tillbehör )

18

USB kontakt

19

HDMI kontakt

1

CPU-kontakter

2

Objektivfäste ( Fästa ett objektiv)

3

Stativuttag

4

AF-koppling

5

Fn- knapp ( Fn-knappen )

6

Batterikammare lock

7

Lås för batterikammare

8

Minneskortslucka ( Sätta i minneskort )

9

Pv -knapp ( Pv-knappen )

10

Body cap ( Fästa ett objektiv)

1

Sökarokular ( Dioptrijusteringskontrollen )

2

Gummi ögonmussla

3

Dioptrijusteringskontroll ( Dioptrijusteringskontrollen )

4

Live view-väljare ( Rama in fotografier i monitorn (Live View) , Spela in filmer ( b -läge) )

5

a knapp ( Rama in fotografier i monitorn (livevisning) , Spela in filmer ( b -läge) )

6

AF-ON- knapp ( AF-ON- knappen )

7

A knapp ( A knappen )

8

Multiväljare ( Använda menyerna )

9

J knapp ( Använda menyerna )

10

Fokusväljarlås

11

Högtalare

12

Åtkomstlampa för minneskort ( Sätta i minneskort , Ta bilder ( b -läge) )

13

i -knappen ( i knappen ( i menyn) )

14

Lutande monitor ( The Monitor , Pekkontroller )

15

R knapp ( R knappen )

16

W ( Y ) knapp ( W ( Y ) knappen )

17

X ( T ) knapp ( X ( T ) - knappen )

18

Q / g ( U ) knapp ( Q / g ( U )-knappen)

19

G knapp ( G knappen )

20

Laddningslampa ( Ladda AC-adaptrar )

21

K -knapp ( uppspelning )

22

O ( Q ) knapp ( Ta bort oönskade bilder )

Anslutningsskydden

Se till att stänga locken när kontakterna inte används. Främmande föremål i kontakterna kan orsaka felfunktion.

Högtalaren

Närhet till högtalaren kan skada data som lagras på magnetremskort eller andra sådana magnetiska lagringsenheter. Håll magnetiska lagringsenheter borta från högtalaren.

Monitorn

Bildskärmens vinkel kan justeras enligt bilden.

Serienumret

Produktens serienummer finns bakom monitorn.

Luta monitorn
 • Vrid försiktigt monitorn inom gångjärnens gränser. Använd inte våld; underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan skada kameran eller monitorn.

 • Rör inte området på baksidan av monitorn. Var särskilt noga med att inte röra vid det visade området. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka produktfel.

 • Låt inte vätska komma i kontakt med monitorns insida. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka produktfel.

 • Vi rekommenderar att du förvarar monitorn i förvaringsläget när du inte använder den för att rama in fotografier.

 • Lyft eller bär inte kameran i monitorn. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan skada kameran.

 • När kameran är monterad på ett stativ bör man se till att monitorn inte kommer i kontakt med stativet.

Strömbrytaren

Vrid strömbrytaren till läget "ON" enligt bilden för att slå på kameran. Om du återställer omkopplaren till "OFF"-läget stängs kameran av.

LCD-belysningen

Vrid strömbrytaren till D aktiverar kontrollpanelens bakgrundsbelysning (LCD-belysning). Bakgrundsbelysningen förblir tänd i några sekunder efter att strömbrytaren har släppts. Bakgrundsbelysningen stängs av när omkopplaren vrids till D en andra gång eller när slutaren släpps.

Kontrollpanelen

Följande indikatorer visas på kontrollpanelen vid standardinställningar. För en fullständig lista över de indikatorer som kan visas, se "Kameraskärmar" ( Kameraskärmar ) i "Tekniska anmärkningar".

1

Slutartid

2

Öppning

3

Minneskortikon (plats 1; minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar )

4

Minneskortikon (plats 2; minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar )

5

"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar; minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar)

6

Antal återstående exponeringar ( minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar , Minneskortkapacitet )

7

ISO-känslighet ( S ( Q ) - knappen )

8

ISO-känslighetsindikator ( S ( Q ) - knappen )

Auto ISO-känslighetsindikator ( Aktivera automatisk ISO-känslighetskontroll)

9

Batteriindikator ( batterinivå )

10

Mätning ( W ( Y ) knappen )

Kamera avstängd skärm

Om kameran stängs av med ett batteri isatt, visar kontrollpanelen en minneskortikon och antalet återstående exponeringar. I sällsynta fall kan det hända att vissa minneskort inte visar minneskortikonen och antalet återstående exponeringar när kameran är avstängd, även om ett batteri är isatt. Denna information kommer att visas när kameran slås på.

Sökaren

Följande indikatorer visas i sökaren vid standardinställningar. För en fullständig lista över de indikatorer som kan visas, se "Kameraskärmar" ( Kameraskärmar ) i "Tekniska anmärkningar".

1

AF-områdesparenteser ( Ta bilder ( b -läge) )

2

Mätning ( W ( Y ) knappen )

3

Slutartid

4

Öppning

5

ISO-känslighetsindikator ( S ( Q ) - knappen )

6

ISO-känslighet ( S ( Q ) - knappen )

7

Antal återstående exponeringar ( minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar , Minneskortkapacitet )

8

Auto ISO-känslighetsindikator ( Aktivera automatisk ISO-känslighetskontroll)

9

"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar; minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar)

Sökaren

När batteriet är urladdat eller inget batteri är isatt, kommer displayen i sökaren att dämpas. Displayen återgår till normal när ett laddat batteri sätts i.

Extrema temperaturer

Ljusstyrkan på kontrollpanelen och sökarens skärmar varierar med temperaturen, och svarstiderna kan sjunka när temperaturen är låg; displayerna återgår till det normala vid rumstemperatur.

Täck över sökaren
 • När du tar bilder utan ditt öga i sökaren, sätt på det medföljande okularlocket för att förhindra att ljus kommer in via sökaren och dyker upp på fotografier eller stör exponeringen.

 • Ta bort ögonmusslan av gummi ( q ) och sätt i den medföljande okularlocket enligt bilden ( w ). Håll kameran stadigt när du tar bort okularkoppen av gummi.

Dioptrijusteringskontrollen

Med ögat mot sökaren, vrid dioptrikontrollen tills skärmen i sökaren är i skarpt fokus.

Sökaren är inte i fokus

Sökaren i fokus

Live View-skärmar (foton/filmer)

Tryck på a -knappen för att visa vyn genom linsen på monitorn. Vrid livevisningsväljaren till C för att ta bilder eller till 1 för att spela in filmer.

Live View-fotografering

Följande indikatorer visas på monitorn med standardinställningar. För en fullständig lista över de indikatorer som kan visas, se "Kamerans skärmar" i "Tekniska anmärkningar" ( Kamerans skärmar) .

1

Fotograferingsläge ( Lägesratten)

2

AF-områdesfästen ( Rama in fotografier i monitorn (Live View) )

3

Autofokusläge ( AF-lägesknappen)

4

AF-områdesläge ( Välja ett AF-områdesläge )

5

Aktiv D-Lighting

6

Ställ in Picture Control

7

Vitbalans ( Q / g ( U )-knappen)

8

Bildområde

9

Bildstorlek ( Välja bildstorlek)

10

Bildkvalitet ( Justera bildkvalitet )

11

i ikon ( i knappen ( i menyn) )

12

Motivföljande AF

13

"k" (visas när minnet finns kvar för över 1000 exponeringar; minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar)

14

Antal återstående exponeringar ( minneskortindikatorer och antal återstående exponeringar , Minneskortkapacitet )

15

ISO-känslighet ( S ( Q ) - knappen )

16

ISO-känslighetsindikator ( S ( Q ) - knappen )

Auto ISO-känslighetsindikator ( Aktivera automatisk ISO-känslighetskontroll)

17

Öppning

18

Slutartid

19

Mätning ( W ( Y ) knappen )

20

Batteriindikator ( batterinivå )

21

Beröringsfotografering ( Pekkontroller , stillbildsfotografering i menyn)

Filmer

1

Inspelningsindikator ( Spela in filmer ( b -läge) )

"Ingen film"-indikator

2

Återstående tid ( Spela in filmer ( b -läge) )

3

Ramstorlek och hastighet/bildkvalitet

4

Frigöringsläge (stillbild; välja ett frigöringsläge)

5

Motivföljande AF

6

Ljud nivå ( Spela in filmer ( b -läge) )

7

Mikrofonkänslighet

8

Frekvenssvar

9

AF-områdesfästen ( Spela in filmer ( b -läge) )

Tryck på kontroller

Fokusera och släppa slutaren

 • Peka på monitorn under livevisning för att fokusera på den valda punkten (peka på AF).

 • Under stillbildsfotografering utlöses slutaren när du lyfter fingret från displayen (pekslutare).

 • Touch AF-inställningar kan justeras genom att trycka på W ikonen.

Justera inställningar

 • Tryck på markerade inställningar i displayen.

 • Du kan sedan välja önskat alternativ genom att trycka på ikoner eller skjutreglage.

 • Tryck på Z eller tryck på J för att välja det valda alternativet och återgå till föregående visning.

Uppspelning

 • Dra åt vänster eller höger för att visa andra bilder under helskärmsuppspelning.

 • I helskärmsuppspelning, när du trycker på skärmens nederkant, visas ett framstegsfält. Dra fingret åt vänster eller höger över fältet för att snabbt bläddra till andra bilder.

 • För att zooma in på en bild som visas i helskärmsläge, använd en stretchgest eller ge displayen två snabba tryck. Efter att ha zoomat in kan du justera zoomförhållandet med stretchgester för att zooma in och nypa gester för att zooma ut.

 • Använd skjutrörelser för att visa andra delar av bilden under zoomning.

 • Om du ger skärmen två snabba tryck medan zoomen är aktiv avbryts zoomen.

 • För att "zooma ut" till en miniatyrvy, använd en nypningsgest i helskärmsuppspelning. Använd nyp och sträck för att välja antalet bilder som ska visas från 4, 9 och 72 bildrutor.

 • Om du använder en nypningsgest när 72 bildrutor visas väljs kalenderuppspelning. Använd en stretchgest för att återgå till 72-bildsskärmen.

Titta på filmer

 • Filmer indikeras med en ikon 1 ; för att starta uppspelningen, tryck på guiden på skärmen.

 • Tryck på displayen för att pausa. Tryck igen för att fortsätta.

 • Tryck på Z för att avsluta till helskärmsuppspelning.

i menyn

 • Om du trycker på i -ikonen under livevisning visas i -menyn ( i -knappen ( i menyn) ).

 • Tryck på objekt för att visa alternativ.

Textinmatning

 • När ett tangentbord visas kan du skriva in text genom att trycka på tangenterna.

  1

  Textvisningsområde

  2

  Tangentbordsområde

  3

  Val av tangentbord

 • För att placera markören, tryck på e eller f eller tryck direkt i textvisningsområdet.

 • För att bläddra genom tangentborden för stora och små bokstäver och symboler, tryck på tangentbordsvalsknappen.

Navigera i menyerna

 • Efter att ha tryckt på G knappen för att visa menyerna kan du rulla uppåt eller nedåt.

 • Tryck på en menyikon för att välja en meny.

 • Tryck på menyalternativ för att visa alternativ. Du kan sedan välja önskat alternativ genom att trycka på ikoner eller skjutreglage.

 • För att avsluta utan att ändra inställningar, tryck på Z .

Pekskärmen
 • Pekskärmen reagerar på statisk elektricitet. Den kanske inte reagerar när den berörs med naglar eller handskar.

 • Rör inte skärmen med vassa föremål.

 • Använd inte överdriven kraft.

 • Skärmen kanske inte svarar när den täcks med skyddsfilmer från tredje part.

 • Skärmen kanske inte svarar när den pekas samtidigt på flera platser.

Aktivera eller inaktivera pekkontroller

Pekkontroller kan aktiveras eller inaktiveras med alternativet [ Pekkontroller ] i inställningsmenyn.