I helskärmsläge, zoom och miniatyrbildsuppspelning kan Q / g ( U )-knappen användas för att skydda fotografier från oavsiktlig radering. Skyddade filer kan inte raderas med O ( Q )-knappen eller alternativet [ Delete ] i uppspelningsmenyn. Observera att skyddade bilder kommer att raderas när minneskortet formateras ( Formatera minneskort ).

Så här skyddar du ett fotografi:

  1. Välj en bild.

    Visa bilden i helskärmsläge eller uppspelningszoom eller markera den i miniatyrlistan.

  2. Tryck på Q / g ( U )-knappen.

    Fotografiet kommer att markeras med en P -ikon. För att ta bort skyddet från fotografiet så att det kan raderas, visa fotografiet eller markera det i miniatyrlistan och tryck sedan på Q / g ( U )-knappen.

Ta bort skydd från alla bilder

För att ta bort skyddet från alla bilder i mappen eller mappar som för närvarande är valda för [ Uppspelningsmapp ] i uppspelningsmenyn, tryck på Q / g ( U ) och O ( Q )-knapparna samtidigt i cirka två sekunder under uppspelning.