Fotoinformation överlagras på bilder som visas i helskärmsläge. Tryck på 1 eller 3 att bläddra igenom fotoinformationen som visas nedan.

1

Filinformation

2

Exponeringsdata 1

3

Höjdpunkter 1

4

RGB-histogram 1

5

Fotograferingsdata 1

6

Platsdata 2

7

Översiktsdata 1

8

Ingen (endast bild) 1

 1. Visas endast om motsvarande alternativ är valt för [ Uppspelningsvisningsalternativ ] i uppspelningsmenyn.

 2. Visas endast om den är inbäddad i bilden.

Filinformation

1

Skydda status ( Skydda fotografier från radering )

2

Retuscheringsindikator ( N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior )

3

Uppladdningsmärkning ( Välja bilder för uppladdning )

4

Fokuspunkt * ( Ta bilder ( b läge) )

5

Ramnummer/totalt antal ramar

6

AF-områdesfästen *

7

Bildkvalitet ( Justera bildkvalitet )

8

Bildstorlek ( Välja en bildstorlek )

9

Bildområde ( Justera bildområdesinställningar )

10

Tidpunkt för inspelning ( Tidszon och datum )

11

Datum för inspelning ( Tidszon och datum )

12

Nuvarande kortplats ( Använda två minneskort )

13

Betyg ( Betygsätt bilder )

14

Mapp namn ( Lagringsmapp )

15

Filnamn ( Filnamn )

 • Visas endast om [ Fokuspunkt ] har valts för [ Visningsalternativ för uppspelning ].

Exponeringsdata

1

Mappnummer – ramnummer ( Lagringsmapp )

2

Fotograferingsläge ( Välja ett fotograferingsläge )

3

Slutartid ( S (Slutarautomatik) , M (manuell) )

4

Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

5

Exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

6

ISO-känslighet * ( Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet) )

 • Visas i rött om bilden togs i läge P , S , A eller M med automatisk ISO-känslighetskontroll på.

Höjdpunkter

För att välja en färgkanal för markeringen, välj [ Välj R, G, B ] i i menyn och tryck på 4 eller 2 .

1

Höjdpunkter (områden som kan vara överexponerade)

2

Mappnummer-ramnummer ( Lagringsmapp )

RGB-histogram

För att välja en färgkanal för markeringen, välj [ Välj R, G, B ] i i menyn och tryck på 4 eller 2 .

1

Mappnummer-ramnummer ( Lagringsmapp )

2

Vitbalans ( Att uppnå naturliga färger med olika ljuskällor (vitbalans) )

Färgtemperatur ( Välja en färgtemperatur )

Förinställd manual ( Förinställd manuell )

Finjustering av vitbalans ( Finjustering av vitbalans )

3

Histogram (RGB-kanal)

4

Histogram (röd kanal)

5

Histogram (grön kanal)

6

Histogram (blå kanal)

Uppspelningszoom

För att zooma in på fotografiet när histogrammet visas, tryck på X ( T ). Använd X ( T ) och W ( Y ) för att zooma in och ut och rulla bilden med multiväljaren. Histogrammet kommer att uppdateras för att endast visa data för den del av bilden som är synlig i displayen.

Histogram

Histogram visar tonfördelning, med pixelljusstyrka (ton) plottad på den horisontella axeln och antalet pixlar på den vertikala axeln. Kamerahistogram är endast avsedda som en guide och kan skilja sig från de som visas i bildbehandlingsprogram. Några exempel på histogram visas nedan:

 • Om bilden innehåller objekt med ett brett spektrum av ljusstyrkor blir fördelningen av toner relativt jämn.

 • Om bilden är mörk kommer tonfördelningen att flyttas åt vänster.

 • Om bilden är ljus kommer tonfördelningen att flyttas åt höger.

Ökad exponeringskompensation förskjuter fördelningen av toner åt höger, medan minskad exponeringskompensation förskjuter fördelningen åt vänster. Histogram kan ge en grov uppfattning om den totala exponeringen när starkt omgivande ljus gör det svårt att se bilder på displayen.

Fotograferingsdata

Visa inställningarna som gällde när bilden togs.

1

Mätning ( Välja hur kameran ställer in exponering )

Slutartid ( S (Slutarautomatik) , M (manuell) )

Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

2

Fotograferingsläge ( Välja ett fotograferingsläge )

ISO-känslighet 1 ( Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet) )

3

Exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

Optimal exponeringsinställning 2 ( b5: Finjustera optimal exponering )

4

Brännvidd 3

5

Linsdata

6

Autofokusläge ( Autofokusläge )

AF-områdesläge ( AF-områdesläge )

7

Linsvibrationsreducering (VR) på/av

8

Vitbalans 4 ( Att uppnå naturliga färger med olika ljuskällor (vitbalans) )

9

Finjustering av vitbalans ( Finjustering av vitbalans )

10

Färg rymd ( Färgrymd )

11

Kameranamn

12

Bildområde ( Justera bildområdesinställningar )

13

Mappnummer – ramnummer

1

Blixt typ 5

2

Fjärrkontroll för blixt 5

3

Blixtläge 5 ( Blixtlägen )

4

Blixtkontrollläge 5 ( Blixtkontrollläge )

Blixtkompensation 5 ( Blixtkompensation )

1

Bildkontroll 6 ( Bildbehandling (bildkontroller) )

1

Hög ISO brusreducering ( Hög ISO NR )

Lång exponeringsreducering av brus ( Lång exponering NR )

2

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

3

HDR-styrka ( High Dynamic Range (HDR) )

4

Vinjettkontroll ( Vinjettkontroll )

5

Retuschhistorik ( N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior )

6

Bildkommentar ( Bildkommentar )

1

Fotografens namn 7 ( Upphovsrättsinformation )

2

Upphovsrättsinnehavare 7 ( Upphovsrättsinformation )

 1. Visas i rött om bilden togs i läge P , S , A eller M med automatisk ISO-känslighetskontroll på.

 2. Visas om anpassad inställning b5 [ Finjustera optimal exponering ] har ställts in på ett annat värde än noll för någon mätmetod.

 3. Inkluderar även förstoringen för bilder tagna med en telekonverter.

 4. Inkluderar även färgtemperatur för foton tagna med 4 ([ Auto ]).

 5. Visas endast om bilden togs med en extra blixtenhet ( blixtfotografering på kameran , Fjärrblixtfotografering ).

 6. Objekten som visas varierar med den bildkontroll som valdes när bilden togs.

 7. Upphovsrättsinformation visas endast om det är inspelat med fotografiet med alternativet [ Copyright information ] i inställningsmenyn.

Platsdata

Latitud, longitud och annan platsdata tillhandahålls av och varierar med den smarta enheten ( Platsdata ). När det gäller filmer anger data platsen i början av inspelningen.

Översiktsdata

1

Ramnummer/totalt antal ramar

2

Uppladdningsmärkning ( Välja bilder för uppladdning )

3

Skydda status ( Skydda fotografier från radering )

4

Retuscheringsindikator ( N Retuscheringsmenyn: Skapa retuscherade kopior )

5

Kameranamn

6

Bildkommentarindikator ( Bildkommentar )

7

Platsdataindikator ( Platsdata )

8

Histogram ( Histogram )

9

Bildkvalitet ( Justera bildkvalitet )

10

Bildstorlek ( Välja en bildstorlek )

11

Bildområde ( Justera bildområdesinställningar )

12

Filnamn ( Filnamn )

13

Tidpunkt för inspelning ( Tidszon och datum )

14

Mapp namn ( Lagringsmapp )

15

Datum för inspelning ( Tidszon och datum )

16

Nuvarande kortplats ( Använda två minneskort )

17

Betyg ( Betygsätt bilder )

18

Mätning ( Välja hur kameran ställer in exponering )

19

Fotograferingsläge ( Välja ett fotograferingsläge )

20

Slutartid ( S (Slutarautomatik) , M (manuell) )

21

Bländare ( A (bländarprioriterad auto) , M (manuell) )

22

ISO-känslighet 1 ( Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet) )

23

Brännvidd

24

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

25

Bildkontroll ( Bildbehandling (bildkontroller) )

26

Färg rymd ( Färgrymd )

27

Blixtläge 2 ( Blixtlägen )

28

Vitbalans ( Att uppnå naturliga färger med olika ljuskällor (vitbalans) )

Färgtemperatur ( Välja en färgtemperatur )

Förinställd manual ( Förinställd manuell )

Finjustering av vitbalans ( Finjustering av vitbalans )

29

Blixtkompensation 2 ( Blixtkompensation )

Commander-läge 2

30

Exponeringskompensation ( Exponeringskompensation )

 1. Visas i rött om bilden togs i läge P , S , A eller M med automatisk ISO-känslighetskontroll på.

 2. Visas endast om bilden har tagits med en extra blixtenhet.