Använd lägesratten för att välja ett fotograferingsläge. Välj om du vill justera slutartid och/eller bländare manuellt eller lämna kameran ansvarig.

Använda lägesväljaren

Tryck på lägesväljarens låsknapp och vrid på lägesratten för att välja mellan följande lägen:

Läge

Beskrivning

b

Bil

Ett enkelt "peka-och-skjut"-läge som låter kameran styra inställningarna ( Ta bilder ( b -läge) , Spela in filmer ( b -läge) ).

P

Programmerad auto

Kameran ställer in slutartid och bländare för optimal exponering.

S

Slutarprioriterad auto

Du väljer slutartid; kameran väljer bländare för bästa resultat.

A

Bländarprioriterad automatisk

Du väljer bländare; kameran väljer slutartid för bästa resultat.

M

Manuell

Du styr både slutartid och bländare. Ställ in slutartiden på "bulb" eller "time" för långa tidsexponeringar.

U1/U2

Användarinställningar

Tilldela ofta använda inställningar till dessa positioner. Inställningarna kan återkallas helt enkelt genom att vrida lägesratten.

EFCT

Specialeffektläge

Ta bilder med extra specialeffekter.