När en enhet som stöder enhetlig blixtkontroll (SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300) är monterad på kamerans tillbehörssko, kan blixtinformation ses på kamerans display. För att se blixtinformation under sökarefotografering, tryck på R knappen för att aktivera informationsdisplayen ( The Information Display ) och tryck sedan på R knappen igen.

Blixtkontrollläge visas

TTL

1

Flash-ready-indikator ( Använda en blixt på kameran )

2

Bounce-ikon (visas om blixthuvudet är lutat uppåt, vänster eller höger)

3

Zoomhuvudets positionsvarning (visas om zoomhuvudet inte är i korrekt läge)

4

Blixtkontrollläge ( Blixtkontrollläge )

FP-indikator ( e1: Flash Sync Speed )

5

Blixtkompensation (TTL; Blixtkompensation )

6

Blixtläge ( Blixtlägen )

7

FV-låsindikator ( FV-lås )

8

Blixtkompensation ( Blixtkompensation )

Auto extern blixt

1

Blixtkontrollläge ( Blixtkontrollläge )

FP-indikator ( e1: Flash Sync Speed )

2

Automatisk extern blixtkompensation ( Blixtkompensation )

Avståndsprioriterad manual

1

Blixtkontrollläge ( Blixtkontrollläge )

FP-indikator ( e1: Flash Sync Speed )

2

Blixtkompensation (manuell avståndsprioritet; Blixtkompensation )

3

Distans ( Blixtkontrollläge )

Manuell

1

Blixtkontrollläge ( Blixtkontrollläge )

FP-indikator ( e1: Flash Sync Speed )

2

Blixtnivå ( Blixtkompensation )

Upprepad Flash

1

Blixtkontrollläge ( Blixtkontrollläge )

2

Blixtnivå (utgång; Blixtkontrollläge )

3

Antal utsänt (gånger; Blixtkontrollläge )

Frekvens ( Blixtkontrollläge )

Blixtinformation och kamerainställningar

Blixtinformationsdisplayen visar valda kamerainställningar, inklusive fotograferingsläge, slutartid, bländare och ISO-känslighet.

Ändra Flash-inställningar

Blixtinställningar kan ändras genom att trycka på i knappen i blixtinfodisplayen. De tillgängliga alternativen varierar med blixtenheten och de valda inställningarna. Du kan också provavfyra blixten.