AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR objektiv manuell

Det här avsnittet ingår som en objektivhandbok för köpare av AF‑S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR objektivsats.

 • Observera att objektivsatser kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner.

Delar av linsen

Delarna av AF‑S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR listas nedan.

1

Motljusskydd ( The Lens Hood )

2

Inriktningsmärke för motljusskydd ( The Lens Hood )

3

Låsmärke för motljusskydd ( The Lens Hood )

4

Monteringsmärke för motljusskydd ( The Lens Cood )

5

Zoomring

6

Brännviddsskala

7

Brännviddsmärke

8

Fokusavståndsindikator

9

Fokusavståndsmärke

10

Fokusring ( manuell fokus )

11

Linsmonteringsmärke ( Fästa en lins )

12

Gummi packning för linsfäste

13

CPU-kontakter ( Känner igen CPU och typ G-, E- och D-objektiv)

14

Fokuslägesomkopplare ( manuell fokus )

15

Vibrationsreduceringsomkopplare ( Vibrationsreducering (VR))

16

Vibrationsreducerande lägesomkopplare

Fokus

Fokuslägen som stöds visas i följande tabell.

Kamerafokusläge

Objektivfokusläge

M/A

M

AF (A/S/C)

Autofokus med manuell överstyrning (manuell prioritet)

Manuell fokusering med elektronisk avståndsmätare

MF

Manuell fokusering med elektronisk avståndsmätare

För information om kamerans fokuslägen, se kamerans manual.

M/A (autofokus med manuell överstyrning)

 1. Skjut objektivets fokuslägesomkopplare till M/A.

 2. Om så önskas kan autofokus åsidosättas genom att vrida objektivets fokusring medan avtryckaren trycks ned halvvägs eller AF-ON-knappen trycks ned.

 3. Om du vill fokusera om med autofokus trycker du ned avtryckaren halvvägs eller trycker på AF-ON-knappen igen.

Zoom och skärpedjup

Innan du fokuserar, vrid zoomringen för att justera brännvidden och rama in fotografiet. Om kameran erbjuder förhandsvisning av skärpedjup (stopp ner), kan skärpedjupet förhandsgranskas i sökaren.

 • Objektivet använder Nikon internfokuseringssystem (IF). Brännvidden minskar när fokusavståndet kortas.

 • Fokusavståndsindikatorn är endast avsedd som en guide och kanske inte visar avståndet till motivet korrekt. Dessutom kan fokusavståndsindikatorn, på grund av skärpedjup eller andra faktorer, inte visa ∞ när kameran är fokuserad på ett avlägset objekt.

Öppning

Bländaren justeras med kamerakontroller.

Använda objektivet på kameror med en inbyggd blixt

När du använder kamerans inbyggda blixt:

 • Se till att motivet är inom ett avstånd av minst 0,6 m (2 fot).

 • Ta bort motljusskydden för att förhindra att de kastar skuggor på bilder tagna med blixt.

 • Om blixten är delvis skymd av motljusskyddet eller linsens spets, kommer skuggor att uppstå på motiv nära kameran.

1

Skugga

2

Skugga

 • När objektivet är monterat på följande kameror kan det hända att den inbyggda blixten inte kan belysa hela motivet på mindre avstånd än de som anges nedan:

  Digital SLR-kamera

  Zoomposition/minsta avstånd utan skuggor

  D750 ( FX format)/D610 ( FX format)/D600 ( FX -format)

  • 24 mm/2,0 m (6 fot 7 tum)

  • 28 mm/1,0 m (3 fot 4 tum)

  • 50 mm och uppåt/inga skuggor

  D810-serien ( FX format)/D800-serien ( FX -format)

  • 28 mm/1,0 m (3 fot 4 tum)

  • 35 mm och uppåt/inga skuggor

  D700 ( FX format)

  • 24 mm/3,0 m (9 fot 11 tum)

  • 35 mm och uppåt/inga skuggor

  D300-serien/D200/D100

  • 24 mm/1,0 m (3 fot 4 tum)

  • 35 mm och uppåt/inga skuggor

  D90/D80/D70-serien/D50

  • 24 mm/1,5 m (5 fot)

  • 35 mm och uppåt/inga skuggor

  D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/D3300/D3200

  • 24 mm/1,5 m (5 fot)

  • 28 mm och uppåt/inga skuggor

  D5000/D3100/D3000/D60/D40-serien

  • 24 mm/2,5 m (8 fot 3 tum)

  • 35 mm och uppåt/inga skuggor

  D3400

  • 24 mm/1,5 m (5 fot)

  • 28 mm/1,0 m (3 fot 4 tum)

  • 35 mm och uppåt/inga skuggor

Vibrationsreducering (VR)

Använda omkopplaren för vibrationsreducering

: Aktivera vibrationsreducering. Vibrationsreducering aktiveras när avtryckaren trycks ned halvvägs, vilket minskar effekterna av kameraskakning för förbättrad inramning och fokus.

AV : Vibrationsreducering av.

Använda lägesomkopplaren för vibrationsreducering

Alternativet som valts med strömbrytaren för vibrationsreducering träder i kraft när strömbrytaren för vibrationsreducering är i läge ON .

NORMAL : Kompenserar främst för normala former av vibrationer. Vibrationsreducering gäller även när kameran panoreras.

AKTIV : Minska effekterna av vibrationer när du fotograferar från ett fordon i rörelse och i andra situationer med aktiv kamerarörelse. Kameran känner inte av panoreringsrörelse.

Använda vibrationsreducering: Anmärkningar
 • När du använder vibrationsreducering trycker du ned avtryckaren halvvägs och väntar på att bilden i sökaren har stabiliserats innan du trycker ner avtryckaren hela vägen.

 • När vibrationsreducering är aktiv kan bilden i sökaren vibrera efter att slutaren utlöses, men detta tyder inte på något fel.

 • Skjut omkopplaren för vibrationsreducering till NORMAL för panorering av bilder. I NORMAL -läget gäller vibrationsreduktion endast för rörelse som inte är en del av en panna. Om kameran panoreras horisontellt, till exempel, kommer vibrationsreducering endast att tillämpas på vertikala skakningar.

 • Stäng inte av kameran och ta inte bort objektivet medan vibrationsreducering är aktiv. Om strömmen till linsen bryts medan vibrationsreducering är på, kan linsen skramla när den skakas, men detta tyder inte på något fel. Skramlandet upphör när objektivet sätts tillbaka och kameran sätts på.

 • Om kameran är utrustad med en inbyggd blixt, kommer vibrationsreducering att inaktiveras medan blixten laddas.

 • I fallet med kameror utrustade med en AF-ON-knapp kommer vibrationsreducering inte att utföras när knappen trycks in.

 • Välj AV när kameran är monterad på ett stativ. Observera dock att rekommenderas om stativhuvudet är osäkert eller om kameran är monterad på en monopod.

Motljusskyddet

Motljusskyddet skyddar objektivet och blockerar ströljus som annars skulle orsaka flare eller spökbilder.

Att fästa huven

 • Kontrollera att motljusskyddets monteringsmärke ( I ) är i linje med motljusskyddets låsmärke (— K ) som visas i illustrationen ( e ).

 • Undvik att greppa för hårt när du sätter på eller tar bort huven. När du sätter på eller tar bort huven, håll den nära huvens inriktningsmärke ( ).

 • Vinjettering kan uppstå om huven inte är korrekt fastsatt.

 • Huven kan vändas och monteras på objektivet när den inte används.

Medföljande tillbehör

 • LC-77 objektivlock (främre lock)

 • LF-4 objektivlock (bakre lock) *

 • HB-53 motljusskydd

 • CL‑1218 flexibel linspåse

 • Ett annat lock kan levereras med linssatser.

Kompatibla tillbehör

 • 77 mm påskruvade filter

Specifikationer

Typ

Typ G AF‑S-objektiv med inbyggd CPU och F-fattning

Brännvidd

24–120 mm

Maximal bländare

f/4

Linskonstruktion

17 element i 13 grupper (inklusive 2 ED-linselement, 3 asfäriska linselement och linselement med Nano Crystal Coat)

Synvinkel

84° – 20° 20´ ( Nikon FX -format D-SLR-kameror)
61° – 13° 20´ ( Nikon DX -format D-SLR-kameror)

Brännviddsskala

Graderad i millimeter (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)

Avståndsinformation

Utgång till kamera

Zoom

Manuell zoom med oberoende zoomring

Fokusering

Nikon internt fokuseringssystem (IF) med autofokus styrd av Silent Wave Motor och separat fokusring för manuell fokus

Vibrationsreducering

Linsförskjutning med röstspolemotorer (VCM)

Fokusavståndsindikator

0,45 m till oändligheten (∞)

Minsta fokusavstånd

0,45 m (1,48 fot) från fokusplan vid alla zoompositioner

Membranblad

9 (rundad membranöppning)

Diafragman

Helt automatisk

Bländarintervall

f/4–22

Mätsystem

Full bländare

Filtertillsatsstorlek

77 mm (P = 0,75 mm)

Mått

Cirka. 84 mm maximal diameter × 103,5 mm (avstånd från kameralinsmonteringsfläns)

Vikt

Cirka. 710 g (1 lb 9,1 oz)

 • Nikon förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra utseendet och specifikationerna för hårdvaran och programvaran som beskrivs i denna handbok.

 • Nikon kommer inte att hållas ansvarigt för skador som kan uppstå på grund av eventuella misstag som denna bruksanvisning kan innehålla.

Linsvård
 • Håll CPU-kontakterna rena.

 • Om gummilinsfästets packning skulle vara skadad, sluta använda omedelbart och ta objektivet till ett Nikon -auktoriserat servicecenter för reparation.

 • Använd en blåsare för att ta bort damm och ludd från linsytorna. För att ta bort fläckar och fingeravtryck, applicera en liten mängd etanol eller linsrengöringsmedel på en mjuk, ren bomullsduk eller linsrengöringsservett och rengör från mitten och utåt med en cirkulär rörelse, var noga med att inte lämna utsmetningar eller rör vid glaset med din fingrar.

 • Använd aldrig organiska lösningsmedel som thinner eller bensin för att rengöra linsen.

 • Neutral Color (NC) filter kan användas för att skydda det främre linselementet. Motljusskyddet kan också användas.

 • Sätt på linsskydden innan du placerar linsen i sitt fodral.

 • När ett motljusskydd är monterat, lyft eller håll inte objektivet eller kameran endast med hjälp av huven.

 • Om linsen inte ska användas under en längre tid, förvara den på en sval, torr plats för att förhindra mögel och rost. Förvara inte i direkt solljus eller med nafta- eller kamfermalbollar.

 • Håll linsen torr; rost på den inre mekanismen kan skada linsen.

 • Lämna inte linsen nära värmeelement eller på andra varma platser. Extrem värme kan skada eller skeva delar gjorda av förstärkt plast.