När en blixtenhet som stöder enhetlig blixtkontroll (en SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300) är monterad på kameran, kan blixtkontrollläget, blixtnivån och andra blixtinställningar justeras med alternativet [ Blixtkontroll ] > [ Blixtkontrollläge ] i fototagningsmenyn (för SB-5000 kan dessa inställningar även justeras med kontrollerna på blixtenheten). De tillgängliga alternativen varierar med den blixt som används, medan alternativen som visas under [ Blixtkontrollläge ] varierar med det valda läget. Inställningar för andra blixtenheter kan endast justeras med hjälp av blixtenhetens kontroller.

  • [ TTL ]: i-TTL-läge. I fallet med SB-500, SB-400 och SB-300 kan blixtkompensationen justeras genom att hålla ned c ( Y )-knappen och vrida på underkommandoratten.

  • [ Auto extern blixt ]: I detta läge justeras uteffekten automatiskt efter mängden ljus som reflekteras av motivet; blixtkompensation är också tillgänglig. Automatisk extern blixt stöder lägena "automatisk bländare" ( q A ) och "icke-TTL auto" ( A ). Se blixtenhetens manual för detaljer.

  • [ Manuell avståndsprioritet ]: Välj avstånd till motivet; blixteffekten justeras automatiskt. Blixtkompensation är också tillgänglig.

  • [ Manuell ]: Välj blixtnivå manuellt.

  • [ Upprepad blixt ]: Blixten avfyras upprepade gånger när slutaren är öppen, vilket ger en effekt med flera exponeringar. Välj blixtnivå ([ Output ]), det maximala antalet gånger enheten avfyras ([ Times ]) och antalet gånger som blixten avfyras per sekund ([ Frequency ], mätt i Hertz). De tillgängliga alternativen för [ Timer ] varierar beroende på de alternativ som valts för [ Output ] och [ Frequency ]; se dokumentationen som medföljer blixten för detaljer.

Unified Flash Control

Med enhetlig blixtkontroll kan kameran och blixtenheten dela inställningar. Om en blixtenhet som stöder enhetlig blixtkontroll är monterad på kameran, återspeglas ändringar av blixtinställningar som gjorts med antingen kameran eller blixten på båda enheterna, liksom ändringar som görs med valfri programvara Camera Control Pro 2.