Om du vill zooma in på en bild som visas i helskärmsläge trycker du på X ( T ) eller J knappen eller ger displayen två snabba tryck.

Uppspelningszoom

Till

Beskrivning

Zooma in eller ut/visa andra delar av bilden

Tryck på X ( T ) eller använd stretchgester för att zooma in till maximalt cirka 24× (stora bilder i FX/36 × 24-format), 18× (medelstora bilder) eller 12× (små bilder). Tryck på W ( Y ) eller använd nypgester för att zooma ut. Medan fotot zoomas in, använd multiväljaren eller för fingret över skärmen för att se delar av bilden som inte är synliga på skärmen. Håll multiväljaren intryckt för att snabbt rulla till andra delar av bilden. Navigationsfönstret visas när zoomförhållandet ändras; område som för närvarande är synligt på monitorn indikeras med gul kant. Stapeln under navigeringsfönstret visar zoomförhållandet och blir grönt vid 1:1.

Beskära bild

För att beskära bilden till det område som för närvarande är synligt på monitorn, tryck på i , markera [ Snabbbeskärning ] och tryck på J Observera att [ Snabbbeskärning ] inte är tillgängligt när RGB-histogram visas ( RGB-histogram ).

Välj ansikten

Ansikten som upptäcks under zoom indikeras med vita ramar i navigeringsfönstret. Vrid underkommandoratten eller tryck på guiden på skärmen för att se andra ansikten.

Se andra bilder

Vrid på huvudkommandoratten eller tryck på e eller f ikonerna längst ned på skärmen för att se samma plats på andra foton med aktuellt zoomförhållande. Uppspelningszoom avbryts när en film visas.

Ändra skyddsstatus

Tryck på Q / g ( U ) för att skydda eller ta bort skydd från bilder ( Skydda fotografier från radering ).

Återgå till fotograferingsläget

Tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på K knappen för att gå tillbaka till fotograferingsläget.

Visa menyer

Tryck på G att visa menyerna.