Använd W ( Y )-knappen för att välja hur kameran mäter ljus när du ställer in exponeringen.

W ( Y )-knappen

W ( Y )-knappen kan vara inaktiverad i vissa fotograferingslägen eller när vissa förhållanden gäller.

Att välja ett mätningsalternativ

Håll ned W ( Y )-knappen och vrid på huvudkommandoratten.

Alternativ

Beskrivning

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerL

[ Matrismätning ]

Matrismätning är anpassad till ett brett spektrum av ämnen. Det ger naturliga resultat.

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarkerM

[ Centrumvägd mätning ]

Kameran tilldelar den största vikten till mitten av ramen. Den kan användas med ämnen som dominerar kompositionen, till exempel.

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerN

[ Spotmätning ]

Kameran mäter en cirkel med en diameter på 4 mm (0,16 tum) (ungefär 1,5 % av bilden). Använd till exempel för att mäta ett specifikt område av ramen när ditt motiv är motljus eller har skarpt kontrasterande områden.

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkert

[ Höjdviktad mätning ]

Kameran tilldelar högdagrar den största vikten. Använd det här alternativet för att minska förlusten av detaljer i höjdpunkter, till exempel när du fotograferar spotlight artister på scen.