För att visa anpassade inställningar, välj A i kamerans menyer.

Anpassade inställningar används för att anpassa kamerainställningarna för att passa individuella preferenser. Menyn Anpassade inställningar är indelad i nivåer.

Följande anpassade inställningar är tillgängliga: 1

Artikel

0

[ Återställ anpassade inställningar ]

Återställ anpassade inställningar

a [ Autofokus ]

a1

[ AF-C prioritetsval ]

a1: AF-C Priority Selection

a2

[ AF‑S prioritetsval ]

a2: AF‑S Priority Selection

a3

[ Fokusspårning med låsning ]

a3: Fokusspårning med Lock-On

a4

[ 3D-spårande ansiktsdetektion ]

a4: 3D-spårning av ansiktsdetektion

a5

[ Auto-AF ansikts-/ögonavkänning ]

a5: Auto-Area AF Ansikts-/ögonavkänning

a6

[ Fokuspunkter används ]

a6: Fokuspunkter som används

a7

[ Lagra punkter efter orientering ]

a7: Lagra poäng efter orientering

a8

[ AF-aktivering ]

a8: AF-aktivering

a9

[ Fokuspunkt omslutande ]

a9: Focus Point Wrap-Around

a10

[ Fokuspunktsalternativ ]

a10: Fokuspunktsalternativ

a11

[ AF i svagt ljus ]

a11: Lågljus AF

a12

[ Manuell fokusring i AF-läge ] 2

a12: Manuell fokusring i AF-läge

b [ Mätning/exponering ]

b1

[ EV-steg för exponeringskontroll ]

b1: EV-steg för exponeringskontroll

b2

[ Enkel exponeringskompensation ]

b2: Enkel exponeringskompensation

b3

[ Matrismätning ]

b3: Matrismätning

b4

[ Centrumvägt område ]

b4: Centrumvägt område

b5

[ Finjustera optimal exponering ]

b5: Finjustera optimal exponering

c [ Timers/AE-lås ]

c1

[ Avtryckare AE-L ]

c1: Avtryckare AE-L

c2

[ Standby timer ]

c2: Standby-timer

c3

[ Självutlösare ]

c3: Självutlösare

c4

[ Monitor avstängning fördröjning ]

c4: Övervakningsavstängningsfördröjning

d [ Fotografera/visa ]

d1

[ CL-läge fotograferingshastighet ]

d1: CL-läge Fotograferingshastighet

d2

[ Max. kontinuerlig release ]

d2: Max. Kontinuerlig release

d3

[ Synk. alternativ för släppläge ]

d3: Synk. Alternativ för släppläge

d4

[ Exponeringsfördröjningsläge ]

d4: Exponeringsfördröjningsläge

d5

[ Elektronisk främre gardinslutare ]

d5: Elektronisk främre gardinslutare

d6

[ Utökade slutartider (M) ]

d6: Förlängda slutartider (M)

d7

[ Filnummersekvens ]

d7: Filnummersekvens

d8

[ Spara original (EFFECTS) ]

d8: Spara original (EFFECTS)

d9

[ Förhandsgranskning av exponering (Lv) ]

d9: Exponeringsförhandsgranskning (Lv)

d10

[ Visning av ramrutnät ]

d10: Visning av ramrutnät

d11

[ Topphöjdpunkter ]

d11: Topphöjdpunkter

d12

[ LCD-belysning ]

d12: LCD-belysning

d13

[ Livevisning i kontinuerligt läge ]

d13: Live View i kontinuerligt läge

d14

[ Optisk VR ] 3

d14: Optisk VR

e [ Gaffling/blixt ]

e1

[ Blixtsynkroniseringshastighet ]

e1: Flash Sync Speed

e2

[ Blixtslutartid ]

e2: Blixts slutartid

e3

[ Exponeringskomp. för blixt ]

e3: Exponeringskomp. för Flash

e4

[ Auto c ISO-känslighetskontroll ]

e4: Auto c ISO-känslighetskontroll

e5

[ Modelleringsblixt ]

e5: Modelleringsblixt

e6

[ Sortimentsordning ]

e6: Bracketing Order

f [ Kontroller ]

f1

[ Anpassa i menyn ]

f1: Anpassa i menyn

f2

[ Anpassa i menyn (Lv) ]

f2: Anpassa i menyn (Lv)

f3

[ Anpassade kontroller ]

f3: Anpassade kontroller

f4

[ OK-knapp ]

f4: OK-knapp

f5

[ Anpassa kommandorattar ]

f5: Anpassa kommandorattar

f6

[ Släppknapp för att använda ratten ]

f6: Släppknapp för att använda ratten

f7

[ Omvända indikatorer ]

f7: Reverseringsindikatorer

f8

[ D omkopplare ]

f8: D Switch

g [ Film ]

g1

[ Anpassa i menyn ]

g1: Anpassa i menyn

g2

[ Anpassade kontroller ]

g2: Anpassade kontroller

g3

[ AF-hastighet ]

g3: AF-hastighet

g4

[ AF-spårningskänslighet ]

g4: AF-spårningskänslighet

g5

[ Markera display ]

g5: Markera Display

  1. Objekt som ändrats från standardvärdena indikeras med asterisker (" U ").

  2. Denna artikel är endast tillgänglig med kompatibla linser.

  3. Den här artikeln är endast tillgänglig med kompatibla AF-P-objektiv som inte är utrustade med en vibrationsreduceringsbrytare.