Tryck på K -knappen för att visa foton och filmer inspelade med kameran.

 1. Tryck på K knappen.
  • En bild kommer att visas på monitorn.

  • Minneskortet som innehåller bilden som visas visas med en ikon.

 2. Tryck på 4 eller 2 för att se ytterligare bilder.
  • Ytterligare bilder kan också ses genom att dra ett finger åt vänster eller höger över skärmen ( Tryck på kontroller ).

  • För att avsluta uppspelningen och återgå till fotograferingsläget, tryck ned avtryckaren halvvägs.

Bildrecension

När [ ] väljs för [ Bildgranskning ] i uppspelningsmenyn, visas bilder automatiskt på monitorn efter tagning utan att användaren trycker på K -knappen.

Titta på filmer

Filmer indikeras med en 1 -ikon. Tryck på a -ikonen i displayen eller tryck på J för att starta uppspelningen (en förloppsindikator visar din ungefärliga position i filmen).

1

1 ikon

2

Längd

3

a ikon

4

Nuvarande position/total längd

5

Förloppsindikator

6

Volym

7

Guide

Filmuppspelning

Till

Beskrivning

Paus

Tryck på 3 för att pausa uppspelningen.

Återuppta

Tryck på J för att återuppta uppspelningen när uppspelningen är pausad eller under bakåtspolning/frammatning.

Spola bakåt/framåt

 • Tryck på 4 för att spola tillbaka, 2 för att gå framåt. Hastigheten ökar med varje tryck, från 2× till 4× till 8× till 16×.

 • Håll 4 eller 2 intryckt för att hoppa till den första bilden respektive den sista bilden.

 • Den första ramen indikeras med ett h i det övre högra hörnet av displayen, den sista ramen med ett i .

Starta uppspelning i slowmotion

Tryck på 3 medan filmen är pausad för att starta uppspelning i slowmotion.

Jogga bakåt/framåt

 • Tryck på 4 eller 2 medan filmen är pausad för att spola bakåt eller framåt en bildruta i taget.

 • Håll 4 eller 2 intryckt för kontinuerlig bakåt- eller framåtspolning.

Hoppa över 10 s

Vrid huvudkommandoratten ett steg för att hoppa framåt eller bakåt 10 s.

Hoppa till sista eller första bildrutan

Om filmen inte innehåller några index kan du hoppa till första eller sista bildrutan genom att vrida på underkommandoratten.

Hoppa till index

Om filmen innehåller index, kommer du till nästa eller föregående index genom att vrida på underkommandoratten.

 • Index kan läggas till eller tas bort från menyn [ EDIT MOVIE ], som kan visas genom att pausa uppspelningen och trycka på i -knappen.

Justera volymen

Tryck på X ( T ) för att öka volymen, W ( Y ) för att minska.

Trimma film

För att visa menyn [ EDIT MOVIE ] pausar du uppspelningen och trycker på i knappen.

Utgång

Tryck på 1 eller K för att avsluta till helskärmsuppspelning.

Avsluta till fotograferingsläge

Tryck ned avtryckaren halvvägs för att avsluta uppspelningen och återgå till fotograferingsläget.

Index

Index kan läggas till när uppspelningen är pausad genom att trycka på i -knappen och välja [ Lägg till index ]. Du kan snabbt hoppa till indexerade platser under uppspelning och redigering. Förekomsten av index indikeras av en p ikon i helskärmsvisningen.

Ta bort oönskade bilder

Bilder kan raderas enligt beskrivningen nedan. Observera att bilderna inte kan återställas när de tagits bort.

 1. Visa bilden.
  • Tryck på K knappen för att starta uppspelningen och tryck på 4 eller 2 tills önskad bild visas.

  • Placeringen av den aktuella bilden visas med en ikon längst ned till vänster på skärmen.

 2. Ta bort bilden
  • Tryck på O ( Q )-knappen; en bekräftelsedialogruta kommer att visas. Tryck på O ( Q )-knappen igen för att radera bilden och återgå till uppspelning.

  • För att avsluta utan att radera bilden, tryck på K .