Kameran kan användas med en eller flera fjärrblixtenheter (Advanced Wireless Lighting eller AWL). För information om hur du använder en blixtenhet som är monterad på kamerans tillbehörssko, se "On-Camera Flash Photography" ( On-Camera Flash Photography ).

I det här kapitlet indikeras operationer som involverar ett tillbehör som är anslutet till kameran med C , operationer som involverar fjärrblixtenheter med f . För mer information om f , se manualen som medföljer blixten.

Använda fjärrblixtenheter

Fjärrblixtenheter kan styras via optiska signaler från en blixtenhet monterad på kamerans tillbehörssko ( optisk AWL ) eller via radiosignaler från en WR-R10 (säljs separat) ansluten till kameran ( radio AWL ). Dessa former av blixtkontroll kan kombineras enligt följande: