Observera följande punkter när du spelar in filmer:

 • Beroende på minneskortets skrivhastighet kan fotograferingen avslutas innan den maximala längden ( Bildstorlek/bildhastighet och filmkvalitet ) nås.

 • Observera att antalet motiv som kan upptäckas i ansiktsigenkännande AF minskar under filminspelning.

 • En 0 ikon indikerar att filmer inte kan spelas in.

 • [ Spotmätning ] är inte tillgänglig under filminspelning.

 • Blixtbelysning kan inte användas.

Filminspelning: Fotograferingsläge
 • Om motivet är över- eller underexponerat i läge P eller S , avsluta livevisning och starta livevisning igen eller välj läge A och justera bländaren.

 • Följande exponeringsinställningar kan justeras under filmning:

  Läge

  Öppning

  Slutartid

  ISO-känslighet 2

  P , S 1

  3

  A

  4

  — 3

  M

  4

  4

  4 4

  Andra fotograferingslägen

  1. Exponering för läge S motsvarar läge P .

  2. Oavsett vilket alternativ som valts för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Maximal känslighet ] eller för [ ISO-känslighet ( läge M) ], är den övre gränsen när [ ] är vald för [ Elektronisk VR ] i filmtagningsmenyn ISO 51200.

  3. Den övre gränsen för ISO-känslighet kan väljas med hjälp av [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Maximal känslighet ] i filmtagningsmenyn.

  4. Om [ ] väljs för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Auto ISO-kontroll (läge M) ] i filminspelningsmenyn kan den övre gränsen för ISO-känslighet väljas med [ Maximal känslighet ].

Justering av vitbalansen under filminspelning

Vitbalansen kan justeras under filminspelning genom att trycka på Q / g ( U )-knappen och vrida på huvudkommandoratten. Alternativ för den valda inställningen, om någon, kan väljas genom att hålla ned Q / g ( U )-knappen och vrida underkommandoratten (Att uppnå naturliga färger med olika ljuskällor (vitbalans)).

Spela in filmer i läge M

I läge M kan slutartiden ställas in på värden mellan 1 / 25 s och 1 / 8000 s (den lägsta tillgängliga slutartiden varierar med bildhastigheten; Bildstorlek/bildhastighet och filmkvalitet ).

Trådlösa fjärrkontroller och fjärrsladdar

Om [ Spela in filmer ] är valt för anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Avtryckarknapp ] kan avtryckarknapparna på valfria trådlösa fjärrkontroller och fjärrsladdar tryckas ner halvvägs för att starta livevisning eller tryckas ner helt för att starta och avsluta filminspelning.

Använda en extern mikrofon

Tillvalet ME-1 stereomikrofon eller ME-W1 trådlös mikrofon kan användas för att spela in ljud för filmer.