Optisk och radio AWL kan användas tillsammans. Radioblixtstyrning tillhandahålls av en WR-R10 ansluten till kameran, optisk styrning av en trådlös blixtstyrning SU-800 eller en SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500 blixtenhet monterad på kameratillbehörsskon.

  • Innan du fortsätter, upprätta en trådlös anslutning mellan de radiostyrda blixtenheterna och WR-R10 ( Etablera en trådlös anslutning ).

  • Om en SB-500 är monterad på kamerans tillbehörssko väljer du [ Optisk/radio AWL ] för [ Blixtkontroll ] > [ Alternativ för trådlös blixt ] i fototagningsmenyn; med andra blixtenheter eller SU‑800, väljs detta alternativ automatiskt.

  • Det enda tillgängliga alternativet för [ Fjärrblixtkontroll ] är [ Gruppblixt ].

  • Välj en grupp (A–F) för var och en av fjärrblixtenheterna. Placera optiskt styrda blixtenheter i grupperna A till C och radiostyrda enheter i grupperna D till F (för att visa alternativ för grupperna D till F, tryck på 1 eller 3 i [ Group flash options ]-displayen).