Använd BKT- knappen för att välja bracketing-steg och antal bilder i bracketing-programmet. Gaffling används för att variera exponering, blixtnivå, vitbalans eller Active D-Lighting (ADL) över en serie bilder.

  • Rollen som utförs av BKT- knappen kan väljas med Custom Setting f3 [ Custom controls ].

BKT- knappen

BKT- knappen kan vara inaktiverad i vissa fotograferingslägen eller när vissa förhållanden gäller.