Följ stegen nedan för att montera en extra blixtenhet på kameran och ta bilder med blixten.

 1. Montera enheten på tillbehörsskon.

  Se manualen som medföljer enheten för detaljer.

 2. Slå på kameran och blixten.

  Blixten börjar laddas; blixtens redo-indikator ( c ) kommer att visas i sökaren när laddningen är klar.

 3. Justera blixtinställningarna.

  Välj blixtkontrollläge ( Blixtkontrollläge ) och blixtläge ( Blixtlägen ).

 4. Justera slutartid och bländare.

 5. Ta bilder.

Slutartid

Slutarhastigheten kan ställas in enligt följande när en extra blixtenhet används:

Läge

Slutartid

b , P , A , EFCT ( j och m exkluderade)

Ställs in automatiskt av kameran ( 1 / 200 s– 1 / 60 s) *

S

Värde valt av användare ( 1 / 200 s–30 s)

M

Värde valt av användare ( 1 / 200 s–30 s, Bulb , Time )

 • Slutartiden kan ställas in så långsam som 30 s om långsam synkronisering, långsam synkronisering med bakre ridå eller långsam synkronisering med röda ögon-reducering har valts för blixtläge.

Flash-enheter från tredje part

Kameran kan inte användas med blixtenheter som skulle lägga spänningar över 250 V på kamerans X-kontakter eller kortsluta kontakter på tillbehörsskon. Användning av sådana blixtenheter kan inte bara störa kamerans normala funktion utan också skada kamerans och/eller blixtens blixtsynkroniseringskretsar.

i-TTL-blixtkontroll

När en extra blixtenhet som stöder Nikon Creative Lighting System är ansluten och inställd på TTL, använder kameran monitorförblixtar för balanserad eller standard i-TTL upplättningsblixtkontroll. i-TTL-blixtkontroll är inte tillgänglig med blixtenheter som inte stöder Nikon Creative Lighting System. Kameran stöder följande typer av i-TTL-blixtkontroll:

Blixtkontroll

Beskrivning

i-TTL balanserad utfyllnadsblixt

Kameran använder i-TTL balanserad upplättningsblixtkontroll för en naturlig balans mellan huvudmotivet och omgivande bakgrundsbelysning. Efter att avtryckaren har tryckts ned och omedelbart före huvudblixten avger blixtenheten en serie monitorförblixtar som kameran använder för att optimera blixteffekten för en balans mellan huvudmotivet och omgivande bakgrundsbelysning.

Standard i-TTL upplättningsblixt

Blixteffekten justeras för att få belysningen i ramen till standardnivå; bakgrundens ljusstyrka tas inte med i beräkningen. Rekommenderas för bilder där huvudmotivet framhävs på bekostnad av bakgrundsdetaljer, eller när exponeringskompensation används.

 • Standard i-TTL upplättningsblixt aktiveras automatiskt när [ Spotmätning ] väljs.