Blixtkompensation används för att medvetet ändra blixteffekten för att till exempel ändra ljusstyrkan på motivet i förhållande till bakgrunden. Blixteffekten kan ökas för att få huvudmotivet att se ljusare ut, reduceras för att förhindra bländning eller på annat sätt finjusteras för att ge önskat resultat.

Justera blixtkompensation

Håll ned N ( Y )-knappen och vrid på underkommandoratten. Det valda alternativet kommer att visas i monitorn, kontrollpanelen och sökaren.

  • Blixteffekten kan ställas in på värden från −3 till +1 EV.

  • Vid standardinställningar görs ändringar av blixteffekten i steg om 1 / 3 EV. Storleken på ökningen kan väljas med hjälp av anpassad inställning b1 [ EV-steg för exponeringskontroll ].

  • I allmänhet, välj positiva värden för starkare belysning, negativa värden för att säkerställa att motivet inte är för starkt upplyst.

  • Normal blixteffekt kan återställas genom att ställa in blixtkompensationen på ±0,0. Blixtkompensationen återställs inte när kameran stängs av.