Använd R -knappen för att visa fotograferingsinformation eller välj vilka indikatorer som visas.

Sökarfotografering

Under sökarfotografering kan du trycka på R knappen för att se en informationsdisplay på monitorn. Displayen visar sådana data som slutartid, bländare, antal återstående exponeringar och AF-områdesläge.

Live View-fotografering

Använd R knappen för att bläddra igenom följande skärmar:

Live View-väljare roterad till C

1

Indikatorer på

2

Förenklad display

3

Histogram *

4

Virtuell horisont

  • Visas när [ ] är valt för anpassad inställning d9 [ Exponeringsförhandsgranskning (Lv) ] i läge P , S , A eller M . Visas inte om [ ] är valt för [ Flerexponering ] > [ Överläggsfotografering ] i fototagningsmenyn.

Live View-väljare roterad till 1

1

Indikatorer på

2

Förenklad display

3

Histogram

4

Virtuell horisont