Kameran kan visa blixtinformation för SB-5000- och SB-500-blixtenheter monterade på kamerans tillbehörssko och konfigurerade som en masterblixt för optisk AWL , såväl som för fjärrblixtenheter som styrs via radio AWL med en WR-R10 . För att se blixtinformation under sökarefotografering, tryck på R knappen för att aktivera informationsdisplayen ( R knappen ) och tryck sedan på R -knappen igen.

Blixtkontrollläge visas

Gruppblixt

1

Blixtklar indikator 1

2

Fjärrkontroll för blixt ( fjärrkontroll för blixt)

FP-indikator ( e1: Flash Sync Speed )

3

Fjärrkontroll av blixtläge 2 ( fjärrkontroll för blixt )

4

Gruppblixtkontrollläge 3

Gruppblixtläge ( gruppblixt , gruppblixt )

Blixtkompensation/blixtnivå (utdata; gruppblixt , gruppblixt )

5

Kanal 2 ( upprätta en trådlös anslutning , gruppblixt )

6

Länkläge 4 ( länkläge )

Snabb trådlös kontroll

Fjärrupprepning

  1. Visas i radio AWL när alla blixtenheter är klara.

  2. Optisk AWL indikeras med Y , radio AWL med Z , gemensam optisk och radio AWL med Y och Z Optisk AWL kanal för gemensam optisk och radio AWL visas endast när SB-500 används som huvudblixt.

  3. Ikoner visas för varje grupp när gemensam optisk och radio- AWL används.

  4. Visas endast när radio AWL eller gemensam optisk och radio AWL används.

Blixtinformation och kamerainställningar

Blixtinformationsdisplayen visar valda kamerainställningar, inklusive fotograferingsläge, slutartid, bländare och ISO-känslighet.

Ändra Flash-inställningar

Blixtinställningar kan ändras genom att trycka på i -knappen i blixtinfodisplayen. De tillgängliga alternativen varierar med blixtenheten och de valda inställningarna. Du kan också provavfyra blixten.