Kameran kan visa blixtinformation för SB-5000- och SB-500-blixtenheter monterade på kamerans tillbehörssko och konfigurerade som en masterblixt för optisk AWL, såväl som för fjärrblixtenheter som styrs via radio AWL med en WR-R10. För att se blixtinformation under sökarefotografering, tryck på R knappen för att aktivera informationsdisplayen ( R knappen ) och tryck sedan på R knappen igen.

Blixtkontrollläge visas

Gruppblixt

1

Flash-ready-indikator 1

2

Fjärrkontroll för blixt ( fjärrkontroll för blixt )

FP-indikator ( e1: Flash Sync Speed )

3

Fjärrkontroll av blixtläge 2 ( fjärrkontroll för blixt )

4

Gruppblixtkontrollläge 3

Gruppblixtläge ( gruppblixt , gruppblixt )

Blixtkompensation/blixtnivå (utgång; gruppblixt , gruppblixt )

5

Kanal 2 ( upprätta en trådlös anslutning , gruppblixt )

6

Länkläge 4 ( länkläge )

Snabb trådlös kontroll

1

Flash-ready-indikator 1

2

Fjärrkontroll för blixt ( fjärrkontroll för blixt )

FP-indikator ( e1: Flash Sync Speed )

3

Fjärrkontroll av blixtläge 2 ( fjärrkontroll för blixt )

4

A:B-förhållande ( snabb trådlös kontroll , snabb trådlös kontroll (endast SB-5000) )

5

Blixtkompensation ( snabb trådlös kontroll , snabb trådlös kontroll (endast SB-5000) )

6

Grupp C blixtkontrollläge och blixtnivå (uteffekt; Snabb trådlös kontroll , snabb trådlös kontroll (endast SB-5000) )

7

Kanal 2 ( upprätta en trådlös anslutning , snabb trådlös kontroll (endast SB-5000) )

8

Länkläge 4 ( länkläge )

Fjärrupprepning

1

Flash-ready-indikator 1

2

Fjärrkontroll för blixt ( fjärrkontroll för blixt )

3

Blixtnivå (utgång; fjärrupprepning , fjärrupprepning (endast SB-5000) )

4

Fjärrkontroll av blixtläge 2 ( fjärrkontroll för blixt )

5

Antal sänt (gånger; Remote Repeating , Remote Repeating (endast SB-5000) )

Frekvens ( fjärrupprepning , fjärrupprepning (endast SB-5000) )

6

Gruppstatus (aktiverad/inaktiverad; Remote Repeating , Remote Repeating (endast SB-5000) )

7

Kanal 2 ( upprätta en trådlös anslutning , fjärrupprepning (endast SB-5000) )

8

Länkläge 4 ( länkläge )

  1. Visas i radio AWL när alla blixtenheter är klara.

  2. Optisk AWL indikeras med Y , radio AWL med Z , gemensam optisk och radio AWL med Y och Z Optisk AWL-kanal för gemensam optisk och radio-AWL visas endast när SB-500 används som masterblixt.

  3. Ikoner visas för varje grupp när gemensam optisk och radio AWL används.

  4. Visas endast när radio AWL eller gemensam optisk och radio AWL används.

Blixtinformation och kamerainställningar

Blixtinformationsdisplayen visar valda kamerainställningar, inklusive fotograferingsläge, slutartid, bländare och ISO-känslighet.

Ändra Flash-inställningar

Blixtinställningar kan ändras genom att trycka på i knappen i blixtinfodisplayen. De tillgängliga alternativen varierar med blixtenheten och de valda inställningarna. Du kan också provavfyra blixten.