Lösningar på några vanliga problem listas nedan.

  • Felsökningsinformation för SnapBridge-appen finns i appens onlinehjälp, som kan ses på:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • För information om WT-7 trådlösa sändare, se manualen som medföljer WT-7.

  • För information om Wireless Transmitter Utility eller Camera Control Pro 2, se onlinehjälpen för applikationen i fråga.

Problem

Lösning

Kameran visar ett TCP/IP-fel.

Kontrollera inställningarna för värddatorn eller den trådlösa routern och justera kamerainställningarna på lämpligt sätt ( Nätverksinställningar ).

Kameran visar felet "inget minneskort".

Kontrollera att minneskortet är korrekt isatt ( Sätta i minneskort ).

Uppladdningen avbryts och kan inte återupptas.

Uppladdningen återupptas om kameran stängs av och sedan på igen ( Ladda upp bilder ).

Anslutningen är opålitlig.

Om [ Auto ] är valt för [ Channel ], välj [ Manual] och välj kanalen manuellt ( Wi-Fi Connection Settings ).

Om kameran är ansluten till en dator i infrastrukturläge, kontrollera att routern är inställd på en kanal mellan 1 och 8 ( Nätverksinställningar ).

[ Anslut till smart enhet ] och [ Anslut till PC ] är nedtonade och kan inte väljas.

Dessa alternativ är inte tillgängliga när WT-7 är ansluten. Stäng av WT-7 ( Trådlös sändare (WT-7) ).