För att visa [ MIN MENY ], välj fliken O i kamerans menyer.

O Min meny: Skapa en anpassad meny

Min meny kan användas för att skapa och redigera en anpassad lista med upp till 20 objekt från uppspelning, fotografering, filminspelning, anpassade inställningar, inställningar och retuscheringsmenyer. Objekt kan läggas till, raderas och ordnas om enligt beskrivningen nedan.

Lägga till objekt till min meny

 1. Välj [ Lägg till objekt ] i [ O MIN MENY ].

  Markera [ Lägg till objekt ] och tryck på 2 .

 2. Välj en meny.

  Markera namnet på menyn som innehåller objektet du vill lägga till och tryck på 2 .

 3. Välj ett föremål.

  Markera önskat menyalternativ och tryck på J .

 4. Placera det nya föremålet.

  Tryck på 1 eller 3 för att placera det nya objektet och tryck på J för att lägga till det i Min meny.

 5. Lägg till fler objekt.
  • De poster som för närvarande visas i Min meny indikeras med en bock ( L ).

  • Objekt indikerade med en V -ikon kan inte väljas.

  • Upprepa steg 1–4 för att välja ytterligare objekt.

Ta bort objekt från Min meny

 1. Välj [ Ta bort objekt ] i [ O MIN MENY ].

  Markera [ Ta bort objekt ] och tryck på 2 .

 2. Välj objekt.
  • Markera objekt och tryck på 2 för att välja ( M ) eller avmarkera.

  • Fortsätt tills alla objekt du vill ta bort är valda ( L ).

 3. Ta bort de markerade objekten.

  Tryck på J ; en bekräftelsedialogruta kommer att visas. Tryck på J igen för att ta bort de valda objekten.

Ta bort objekt i Min meny

Objekt kan också tas bort genom att markera dem i [ O MY MENU ] och trycka på O ( Q )-knappen; en bekräftelsedialogruta kommer att visas. Tryck på O ( Q ) igen för att ta bort det valda objektet.

Ändra ordning av objekt i Min meny

 1. Välj [ Rangordna objekt ] i [ O MIN MENY ].

  Markera [ Rangordna objekt ] och tryck på 2 .

 2. Välj ett föremål.

  Markera objektet du vill flytta och tryck på J .

 3. Placera objektet.
  • Tryck på 1 eller 3 för att flytta objektet uppåt eller nedåt i Min meny och tryck på J .

  • Upprepa steg 2–3 för att flytta om ytterligare objekt.

 4. Avsluta till [ O MIN MENY ].

  Tryck på G -knappen för att återgå till [ O MIN MENY ] .

Visar de senaste inställningarna

 1. Välj [ Välj flik ] i [ O MIN MENY ].

  Markera [ Välj flik ] och tryck på 2 .

 2. Välj [ m SENASTE INSTÄLLNINGAR ].
  • Markera [ m SENASTE INSTÄLLNINGAR ] i menyn [ Välj flik ] och tryck på J .

  • Namnet på menyn ändras från [ MIN MENY ] till [ SENASTE INSTÄLLNINGAR ] .

m Senaste inställningar: Åtkomst till senast använda inställningar

Hur objekt läggs till i de senaste inställningarna

Menyalternativ läggs till högst upp i den senaste inställningsmenyn när de används. De tjugo senaste inställningarna listas.

Ta bort objekt från menyn Senaste inställningar

För att ta bort ett objekt från menyn [ SENASTE INSTÄLLNINGAR ] markerar du det och trycker på O ( Q )-knappen; en bekräftelsedialogruta kommer att visas. Tryck på O ( Q ) igen för att ta bort det valda objektet.

Visar Min meny

Om du väljer [ Välj flik ] i menyn för senaste inställningar visas objekten som visas i steg 2 av "Visa de senaste inställningarna" ( Visar de senaste inställningarna) . Markera [ O MIN MENY ] och tryck på J för att visa Min meny.