Välja en Picture Control

Justera inställningarna för bildbehandling ( Picture Control ) efter ditt motiv eller kreativa avsikt. Alternativ Picture Control kan nås via alternativen [ Ställ in Picture Control ] i foto- och filmfotograferingsmenyerna ( Ställ in Picture Control , Ställ in Picture Control .

 • I andra lägen än P , S , A och M , väljer kameran en Picture Control automatiskt efter scenen.

Alternativ

Beskrivning

n

[ Auto ]

Kameran justerar automatiskt nyanser och toner baserat på [ Standard ] Picture Control . Porträttmotivens hy kommer att se mjukare ut, och sådana element som bladverk och himmel vid utomhusbilder blir mer levande än på bilder tagna med [ Standard ] Picture Control .

Q

[ Standard ]

Standardbearbetning för balanserade resultat. Rekommenderas för de flesta situationer.

R

[ Neutral ]

Minimal bearbetning för naturliga resultat. Välj för fotografier som senare kommer att bearbetas eller retuscheras.

S

[ Vivid ]

Bilderna är förbättrade för en levande fotoutskriftseffekt. Välj för fotografier som framhäver primärfärger.

T

[ Monokrom ]

Ta monokroma fotografier.

o

[ Porträtt ]

Jämn hy för naturliga porträtt.

p

[ Landskap ]

Fotografera livfulla landskap och stadsbilder.

q

[ Platt ]

Detaljer bevaras över ett brett tonområde, från högdagrar till skuggor. Välj för fotografier som senare kommer att bearbetas eller retuscheras i stor omfattning.

k 01 k 20

[ Creative Picture Control ]

Creative Picture Controls erbjuder unika kombinationer av nyans, ton, mättnad och andra inställningar som är inställda för särskilda effekter. Välj bland totalt 20 alternativ, inklusive [ Dröm ] och [ Morgon ].

Ställ in Picture Control

Alternativet [ Ställ in Picture Control ] i filminspelningsmenyn erbjuder också ett alternativ [ Samma som fotoinställningar ] som ställer in Picture Control för filmer på samma sätt som för fotografier.

Ändra bildkontroller

Picture Controls kan modifieras för att passa scenen eller fotografens kreativa avsikt.

 1. Välj en Picture Control .

  Markera önskad Picture Control i Picture Control och tryck på 2 .

 2. Justera inställningarna.

  Tryck på 1 eller 3 för att markera önskad inställning ( Picture Control Settings ) och tryck på 4 eller 2 för att välja ett värde i steg om 1, eller vrid på underkommandoratten för att välja ett värde i steg om 0,25 (de tillgängliga alternativen varierar med Picture Control vald). För att snabbt justera nivåerna för balanserad [ Skärpa ], [ Mellanskärpa ] och [ Klarhet ], markera [ Snabbskärpa ] och tryck på 4 eller 2 . Upprepa detta steg tills alla inställningar har justerats. Standardinställningarna kan återställas genom att trycka på O ( Q )-knappen.

 3. Spara ändringar och avsluta.

  Tryck på J för att spara ändringarna och återgå till Picture Control . Bildkontroller som har ändrats från standardinställningarna indikeras med en asterisk (" U ").

Picture Control

Alternativ

Beskrivning

[ Effektnivå ]

Stäng av eller förstärk effekten av Creative Picture Controls.

[ Snabb skarp ]

Justera snabbt nivåerna för balanserad [ Skärpa ], [ Skärpa mellan intervallet ] och [ Klarhet ]. Dessa parametrar kan också justeras individuellt.

[ Skärpning ]

[ Skärpa ]: Kontrollera skärpan i detaljer och konturer.

[ Skärpning i mellanintervallet ]

[ Skärpa i mellanintervallet ]: Justera skärpan för mönster och linjer i området mellan [ Skärpa ] och [ Tydlighet ].

[ Klarhet ]

[ Klarhet ]: Justera den övergripande skärpan och skärpan i tjockare konturer utan att påverka ljusstyrkan eller dynamiskt omfång.

[ Kontrast ]

Justera kontrasten.

[ Ljusstyrka ]

Höj eller sänk ljusstyrkan utan att förlora detaljer i högdagrar eller skuggor.

[ Mättnad ]

Kontrollera färgernas livfullhet.

[ Nyans ]

Justera nyansen.

[ Filtereffekter ]

Simulera effekten av färgfilter på monokroma bilder.

[ Toning ]

Välj den nyans som används i monokroma bilder. Om du trycker på 2 när ett annat alternativ än [ B&W ] (svart-vitt) är valt visas mättnadsalternativ.

[ Toning ] ( Creative Picture Control )

Välj den färgnyans som används för Creative Picture Controls.

[ Filtereffekter ]

Välj bland följande [ Filtereffekter ]:

Alternativ

Beskrivning

[ Y ] (gul) *

Dessa alternativ förbättrar kontrasten och kan användas för att tona ner himlens ljusstyrka i landskapsfotografier. Orange ([ O ]) ger mer kontrast än gul ([ Y ]), röd ([ R ]) mer kontrast än orange.

[ O ] (orange) *

[ R ] (röd) *

[ G ] (grön) *

Grönt mjukar upp hudtoner. Använd för porträtt och liknande.

 • Termen inom parentes är namnet på motsvarande färgfilter från tredje part för svartvit fotografering.

i menyn

Om du markerar [ Ställ in Picture Control ] i i menyn och trycker på J visas en Picture Control . Markera en Picture Control och tryck på 3 för att justera inställningarna.

 • Tryck på 1 eller 3 för att markera inställningar. Tryck på 4 eller 2 för att välja ett värde i steg om 1, eller vrid på underkommandoratten för att välja ett värde i steg om 0,25.

 • De tillgängliga alternativen varierar med vald Picture Control .

 • Standardinställningarna kan återställas genom att trycka på O ( Q )-knappen.

 • Tryck på J för att spara ändringarna och återgå till i -menyn.

 • Bildkontroller som har ändrats från standardinställningarna indikeras med en asterisk (" U ").

j -indikatorn

j -indikatorn under värdevisningen i Picture Control indikerar det tidigare värdet för inställningen.

[ A ] (Auto)
 • Om du väljer alternativet [ A ] (auto) som är tillgängligt för vissa inställningar kan kameran justera inställningen automatiskt.

 • Resultaten varierar med exponeringen och motivets position i bilden.

[ Auto ] Picture Control

Inställningarna kan justeras i området [ A−2 ] till [ A+2] .

Skapa anpassade bildkontroller

Spara modifierade bildkontroller som anpassade bildkontroller.

Alternativ

Beskrivning

[ Spara/redigera ]

Skapa en ny anpassad Picture Control baserat på en befintlig förinställning eller anpassad bildkontroll, eller redigera befintliga anpassade bildkontroller.

[ Byt namn ]

Byt namn på anpassade bildkontroller.

[ Ta bort ]

Ta bort anpassade bildkontroller.

[ Ladda/spara ]

Kopiera anpassade bildkontroller till och från minneskortet.

Skapa anpassade bildkontroller

Bildkontrollerna som medföljer kameran kan ändras och sparas som anpassade bildkontroller.

 1. Markera [ Hantera Picture Control ] i foto - eller filminspelningsmenyn och tryck på 2 .
 2. Välj [ Spara/redigera ].

  Markera [ Spara/redigera ] och tryck på 2 för att visa alternativen för [ Välj Picture Control ].

 3. Välj en Picture Control .

  Markera en befintlig Picture Control och tryck på 2 eller tryck på J för att gå vidare till steg 5 för att spara en kopia av den markerade Picture Control utan ytterligare ändringar.

 4. Redigera den valda Picture Control .

  För att överge alla ändringar och börja om från standardinställningarna, tryck på O ( Q )-knappen. Tryck på J när inställningarna är klara.

 5. Välj en destination.

  Välj en destination för den anpassade Picture Control (C-1 till C-9) och tryck på 2 .

 6. Namnge Picture Control .

  • En dialogruta för textinmatning kommer att visas.

  • Som standard namnges nya bildkontroller genom att lägga till ett tvåsiffrigt nummer (tilldelas automatiskt) till namnet på den befintliga Picture Control . Hoppa till steg 7 för att fortsätta utan att byta namn på Picture Control , eller byt namn på Picture Control enligt beskrivningen i "Textinmatning" ( Textinmatning ). Namn på anpassad Picture Control kan vara upp till nitton tecken långa. Alla tecken efter det nittonde kommer att raderas.

 7. Tryck på X ( T )-knappen.
  • Textinmatningen avslutas.

  • Den nya Picture Control kommer att läggas till i Picture Control -listan.

Den ursprungliga Picture Control

Den ursprungliga förinställda Picture Control som den anpassade Picture Control är baserad på indikeras av en ikon i det övre högra hörnet av redigeringsskärmen.

Anpassade Picture Control

Alternativen som är tillgängliga med anpassade bildkontroller är desamma som de som den anpassade Picture Control baserades på.

Dela anpassade bildkontroller

Alternativet [ Ladda/spara ] i menyn [ Hantera Picture Control ] erbjuder alternativen nedan. Använd dessa alternativ för att kopiera anpassade bildkontroller till och från minneskort (dessa alternativ är endast tillgängliga med minneskortet i kortplats 1 och kan inte användas med kortet i kortplats 2). När de har kopierats till minneskort kan Picture Controls användas med andra kameror eller kompatibel programvara.

 • [ Kopiera till kamera ]: Kopiera anpassade bildkontroller från minneskortet till anpassade bildkontroller C-1 till C-9 på kameran och namnge dem efter önskemål.

 • [ Ta bort från kort ]: Radera valda anpassade bildkontroller från minneskortet.

 • [ Kopiera till kort ]: Kopiera en anpassad Picture Control (C-1 till C-9) från kameran till en vald destination (1 till 99) på minneskortet.