Följ stegen nedan för att välja den aktuella bilden för uppladdning till en smart enhet, dator eller ftp-server.

 • De i menyalternativ används för att välja bilder för uppladdning varierar med typ av enhet som är ansluten:

  • [ Välj för att skicka/avmarkera (smart enhet) ]: Visas när kameran är ansluten till en smart enhet via inbyggd Bluetooth med hjälp av alternativet [ Anslut till smart enhet ] i inställningsmenyn ( Anslut till Smart Device ).

  • [ Välj att skicka/avmarkera (PC) ]: Visas när kameran är ansluten till en dator via inbyggt Wi-Fi med hjälp av alternativet [ Anslut till PC ] i inställningsmenyn ( Anslut till PC ).

  • [ Välj att skicka/avmarkera (WT) ]: Visas när kameran är ansluten till en dator eller ftp-server via en WT-7 trådlös sändare (tillgänglig separat) med alternativet [ Trådlös sändare (WT-7) ] i inställningsmenyn ( Trådlös sändare (WT-7) ).

 • Filmer kan inte väljas för uppladdning när kameran är ansluten till en smart enhet via SnapBridge-appen.

 • Den maximala filstorleken för filmer som laddas upp på annat sätt är 4 GB.

 1. Välj en bild.

  Visa en bild i helskärmsläge eller uppspelningszoom eller välj den i miniatyrlistan.

 2. Välj [ Välj att skicka/avmarkera ].

  Tryck på i knappen för att visa i menyn, markera sedan [ Välj att skicka/avmarkera ] och tryck på J . Bilder som valts för uppladdning indikeras med en W ikon; för att avmarkera, upprepa steg 1 och 2.