Använd Fn- knappen för snabb åtkomst till valda inställningar.

  • Den tilldelade inställningen kan justeras genom att hålla ned Fn- knappen och vrida på kommandorattarna. I vissa fall kan justeringar göras med både huvud- och underkommandoratten.

  • Använd Anpassade inställningar f3 [ Anpassade kontroller ] och g2 [ Anpassade kontroller ] i menyn Anpassade inställningar för att välja de roller som Fn- knappen spelar under fotografering respektive filminspelning.

  • Standardtilldelningen för Fn- knappen är [ Välj bildområde ].

Fn- knappen

Fn- knappen kan vara inaktiverad i vissa fotograferingslägen eller när vissa förhållanden gäller.