För snabb åtkomst till ofta använda inställningar, tryck på i knappen eller tryck på i -ikonen i live-visningsdisplayen för att visa i -menyn.

  • Markera objekt med multiväljaren och tryck på J för att visa alternativ. Markera önskat alternativ och tryck på J för att välja och återgå till i -menyn.

  • För att avbryta och återgå till föregående display, tryck på i knappen.

  • Olika menyer visas under sökarfotografering, livevisning och filminspelning.

Nedtonade föremål

Vissa objekt och menyalternativ kan vara otillgängliga beroende på läge och kamerastatus. Otillgängliga objekt visas i grått och kan inte väljas.

Kommandorattarna
  • Huvudkommandoratten kan användas för att välja inställning för den post som för närvarande är markerad i i -menyn. Alternativ för den valda inställningen, om några, kan väljas genom att vrida på underkommandoratten.

  • Vissa objekt kan justeras genom att vrida på valfri ratt.

  • Tryck på J för att spara ändringarna. Du kan också spara ändringar genom att trycka ned avtryckaren halvvägs eller markera ett annat objekt.

Stillbildsfotografering i menyn

Om du trycker på i knappen under stillbildsfotografering visas objekten nedan. Markera önskat objekt med multiväljaren och tryck på J för att visa alternativ.

Sökarfotografering

Live view fotografering

1

Ställ in Picture Control

2

Bildkvalitet

3

Blixtläge

4

Wi-Fi-anslutning

5

Autofokusläge

6

Välj bildområde 1

7

vitbalans

8

Bildstorlek

9

Mätning

10

Aktiv D-Lighting

11

AF-områdesläge

12

Anpassade kontroller 1

13

Negativ digitaliserare 2

14

Exponeringsförhandsgranskning 2

  1. Visas endast under sökarfotografering.

  2. Visas endast under live view-fotografering.

Anpassa i menyn

Välj objekten som visas i i menyerna. Använd anpassade inställningar f1 [ Anpassa i meny ] och f2 [ Anpassa i -meny (Lv) ] för att välja de objekt som visas i sökaren respektive livefotografering.

Film i -menyn

Om du trycker på i knappen under filminspelning visas objekten nedan. Markera önskat objekt med multiväljaren och tryck på J för att visa alternativ.

1

Ställ in Picture Control

2

Ramstorlek och hastighet/bildkvalitet

3

Reducering av vindbrus

4

Wi-Fi-anslutning

5

Autofokusläge

6

Destination

7

vitbalans

8

Mikrofonkänslighet

9

Mätning

10

Aktiv D-Lighting

11

AF-områdesläge

12

Elektronisk VR

Anpassa i menyn

Använd Custom Setting g1 [ Customize i menu ] för att välja objekten som visas i film i -menyn.

Menyn Uppspelning i

Om du trycker på i -knappen under uppspelning visas en kontextkänslig i -meny med ofta använda uppspelningsalternativ.

Fotouppspelning

Filmuppspelning

Filmuppspelningen pausad