Q / g ( U )-knappen kan användas under fotografering för att justera vitbalansen. Vitbalans ger naturliga färger med ljuskällor i olika nyanser.

Q / g ( U )-knappen

Q / g ( U )-knappen kan vara inaktiverad i vissa fotograferingslägen eller när vissa förhållanden gäller.

Justera vitbalansen

Håll ned Q / g ( U )-knappen och vrid på huvudkommandoratten.

Alternativ för den valda inställningen, om några, kan väljas genom att hålla ned Q / g ( U )-knappen och vrida den underordnade kommandoratten.

Om koordinaterna visas som visas kan du hålla ned Q / g ( U )-knappen och finjustera vitbalansen med multiväljaren.

  • Tryck på 4 eller 2 för att finjustera vitbalansen på den bärnstensblå axeln och 1 eller 3 för att finjustera vitbalansen på den grön-magentafärgade axeln.

  • När [ Välj färgtemperatur ] är valt kan du trycka på 4 eller 2 för att markera en siffra. Tryck på 1 eller 3 för att ändra.

  • Släpp Q / g ( U )-knappen för att återgå till fotograferingsläget.

Alternativ

Beskrivning

4 [ Auto ]

Vitbalansen justeras automatiskt för optimala resultat med de flesta ljuskällor.

i [ Behåll vitt (minska varma färger) ]

Eliminera den varma färgtonen som produceras av glödlampsbelysning.

j [ Behåll den övergripande atmosfären ]

Bevara delvis den varma färgtonen som produceras av glödlampsbelysning.

k [ Håll varma ljusfärger ]

Bevara den varma färgtonen som produceras av glödlampsbelysning.

D [ Naturligt ljus auto ]

När det används under naturligt ljus i stället för 4 ([ Auto ]), producerar det här alternativet färger som är närmare de som kan ses med blotta ögat.

H [ Direkt solljus ]

Använd med motiv upplysta av direkt solljus.

G [ Molnigt ]

Använd i dagsljus under mulen himmel.

M [ Skugga ]

Använd i dagsljus med motiv i skugga.

J [ Glödande ]

Använd under glödljus.

I [ fluorescerande ]

Använd under lysrörsbelysning; välj glödlampstyp efter ljuskällan.

[ Natrium-ånglampor ]

[ Varmvitt fluorescerande ]

[ Vit fluorescerande ]

[ Kallvitt fluorescerande ]

[ Dag vitt fluorescerande ]

[ Dagsljus fluorescerande ]

[ Hög temp. kvicksilverånga ]

5 [ Flash ]

Använd med studioblixtbelysning och andra stora blixtar.

K [ Välj färgtemperatur ]

Välj färgtemperatur direkt.

L [ Förinställd manual ]

Mät vitbalansen för motivet eller ljuskällan eller kopiera vitbalansen från ett befintligt fotografi.

Skydda bilder från radering

Under uppspelning kan Q / g ( U )-knappen användas för att skydda bilder. Att skydda bilder hjälper till att förhindra oavsiktlig radering.

Visa hjälp

Om tillgängligt kan en beskrivning av det för närvarande valda objektet ses genom att trycka på Q / g ( U )-knappen ( d (Hjälp)-ikonen ).