Du kan välja ett bildområde med hjälp av [ Bildområde ] > [ Välj bildområde ] i filminspelningsmenyn. Välj [ FX ] för att spela in filmer i vad som kallas "FX-baserat filmformat", [ DX ] för att spela in i "DX-baserat filmformat". Skillnaderna mellan de två illustreras nedan.

  • Storleken på de inspelade områdena är cirka 35,9 × 20,2 mm (FX-baserat filmformat) och 23,5 × 13,2 mm (DX-baserat filmformat). Filmer inspelade med ett DX-formatobjektiv och [ ] valt för [ Bildområde ] > [ Auto DX-beskärning ] i filminspelningsmenyn spelas in i DX-baserat filmformat.

  • Aktivering av elektronisk vibrationsreducering genom att välja [ ] för [ Elektronisk VR ] i filminspelningsmenyn minskar storleken på beskärningen, vilket ökar den skenbara brännvidden något.