Det här avsnittet är huvudsakligen ägnat åt att beskriva hur man ansluter till ett trådlöst lokalt nätverk (LAN) med kamerans inbyggda Wi-Fi och hur man använder nätverksfunktioner när de är anslutna. De typer av nätverksanslutning som är tillgängliga med kameran och valfria tillbehör visas nedan.

  • För information om anslutning till nätverk med en WT-7 trådlös sändare, se manualen som medföljer WT-7.