För att visa retuscheringsmenyn, välj N i kamerans menyer.

Alternativen i retuscheringsmenyn används för att trimma eller retuschera befintliga bilder.

Skapa retuscherade kopior

 1. Välj ett objekt i retuscheringsmenyn.

  Tryck på 1 eller 3 att markera ett objekt, 2 att välja.

 2. Välj en bild.
  • Markera en bild med multiväljaren.

  • För att se den markerade bilden i helskärmsläge, tryck och håll ned X knappen ( T ).

  • Tryck på J att välja den markerade bilden.

 3. Välj retuscheringsalternativ.

  • För mer information, se avsnittet för det valda objektet.

  • För att avsluta utan att skapa en retuscherad kopia, tryck på G . Retuscheringsmenyn kommer att visas.

 4. Skapa en retuscherad kopia.
  • Tryck på J att skapa en retuscherad kopia.

  • Retuscherade kopior indikeras med en p ikon.

Retuschera den aktuella bilden

För att skapa en retuscherad kopia av den aktuella bilden, tryck på i och välj [ Retuschera ].

Retuschera
 • Kameran kanske inte kan visa eller retuschera bilder som har tagits eller retuscherats med andra kameror eller som har retuscherats på en dator.

 • Om inga åtgärder utförs under en kort period stängs displayen av och alla osparade ändringar går förlorade. För att öka tiden som displayen förblir på, välj en längre menyvisningstid med Custom Setting c4 [ Monitor off delay ] > [ Menus ].

Retuschering av kopior
 • De flesta alternativ kan tillämpas på kopior som skapats med andra retuscheringsalternativ, även om flera redigeringar kan resultera i minskad bildkvalitet eller bleka färger.

 • Med undantag för [ Trimma film ] kan varje alternativ endast tillämpas en gång.

 • Vissa alternativ kan vara otillgängliga beroende på alternativen som används för att skapa kopian.

 • Alternativ som inte kan tillämpas på den aktuella bilden är nedtonade och inte tillgängliga.

Bildkvalitet
 • Kopior skapade från NEF (RAW)-bilder sparas med en [ Bildkvalitet ] på [ JPEG fin m ].

 • Kopior skapade från JPEG-bilder har samma kvalitet som originalet.

 • När det gäller bilder som spelats in på samma minneskort med bildkvalitetsinställningarna NEF + JPEG, kommer endast NEF (RAW)-bilden att retuscheras.

Bildstorlek

Förutom när det gäller kopior som skapats med [ NEF (RAW)-bearbetning ], [ Trim ] och [ Ändra storlek ], har kopiorna samma storlek som originalet.