Kamerainställningarna nedan kan återställas till standardvärdena genom att hålla ner W ( Y ) och E knapparna samtidigt i mer än två sekunder (dessa knappar är markerade med en grön prick). Kontrollpanelen stängs av en kort stund medan inställningarna återställs.

Inställningar tillgängliga från fototagningsmenyn

Alternativ

Standard

Bildkvalitet

JPEG normal

Bildstorlek

Stor

ISO-känslighetsinställningar

ISO-känslighet

P , S , A , M

100

Andra lägen

Bil

Automatisk ISO-känslighetskontroll

vitbalans

Auto > Behåll den allmänna atmosfären

Finjustering

AB: 0, GM: 0

Ställ in bildkontroll

Bil

Aktiv D-Lighting

Av

Flimmerreducering

Inställning för flimmerminskning

Inaktivera

Indikator för flimmerreducering

Automatisk bracketing

Av 1

Multipel exponering

Av 2

HDR (högt dynamiskt omfång)

Av 3

Silent live view-fotografering

Av

  1. Antal skott återställs till noll. Variationsstegringen återställs till 1 EV (exponering/blixtvariation) eller 1 (vitbalansvariation). [ Auto ] väljs för den andra bilden i ADL-variationsprogram med två bilder.

  2. Om multiexponering för närvarande pågår, kommer fotograferingen att avslutas och multiexponering skapas från exponeringar som registrerats till den punkten. Om [ På (serier) ] eller [ På (enkel foto) ] väljs, återställs multiexponeringsläget till [ Av ]. [ Överlagringsläge ], [ Antal bilder ] och [ Spara enskilda bilder (NEF) ] återställs inte.

  3. [ På (serier) ] eller [ På (enkel foto) ] kommer att återställas till [ Av ]. [ HDR-styrka ] och [ Spara enskilda bilder (NEF) ] återställs inte.

Inställningar tillgängliga från filminspelningsmenyn

Alternativ

Standard

ISO-känslighetsinställningar

Maximal känslighet

51200

Auto ISO-kontroll (läge M)

ISO-känslighet (läge M)

100

vitbalans

Samma som fotoinställningar

Ställ in bildkontroll

Samma som fotoinställningar

Aktiv D-Lighting

Av

Elektronisk VR

Av

Hörlursvolym

15

Andra inställningar

Alternativ

Standard

Fokuspunkt *

Centrum

Flexibelt program

Av

Exponeringskompensation

Av

AE lås håll

Av

AF-områdesläge

Sökarfotografering

j , l , 8 , 9 , !

Enpunkts AF

b , f , d , e , k , m , P , S , A , M

Auto-område AF

Live view-fotografering

e , l

Enpunkts AF

b , j , f , d , k , m , 8 , 9 , ! , P , S , A , M

Auto-område AF

Autofokusläge

Stillbildsfotografering

Sökarfotografering

b , f , d , e , k , l , m , 8 , 9 , ! , P , S , A , M

EN FA

j

AF-S

Live view-fotografering

b , j , f , d , k , m , 8 , 9 , ! , P , S , A , M

EN FA

e , l

AF-S

Filminspelning

j , f , d , k , m , 8 , 9 , !

AF-S

e , l

AF-C

b , P , S , A , M

AF-F

Mätning

Matrismätning

Blixtläge

Fyll blixt

Blixtkompensation

Av

FV lås

Av

Multiväljare power bländare

Inaktivera

Multiväljare exponeringskomp.

Inaktivera

Exponeringsfördröjningsläge

Av

Exponeringsförhandsgranskning (Lv)

Av

Markera display

Av

  • Fokuspunkt visas inte om [ Auto-områdes-AF ] är valt för AF-områdesläge.